Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

Långa sjukskrivningar bland tjänstemän har ökat kraftigt de senaste åren. Och skillnaderna mellan könen är stora. Kvinnors sjukskrivningar har ökat med hela 85 procent, visar en ny rapport från Unionen.

Antalet långa sjukskrivningar, över tre månader, bland tjänstemän i privat sektor har ökat kraftigt mellan 2008 och 2015, visar en ny rapport från Unionen.

Och skillnaderna mellan könen är stora. Kvinnors långtidssjukskrivningar har inte bara ökat mest, med 85 procent. Sjukskrivningarna drabbar också de yngre. Medan männen ofta blir långtidssjukskrivna efter 50-årsåldern, är kvinnors sjukfall flest mellan 30 och 30 år.

– Det är väldigt bekymmersamt att de som drabbas hårdast är kvinnor mitt i livet, antagligen under perioden då man har barn boendes hemma, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, till TT.

Han menar att arbetsgivarna måste lägga mer krut på att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Exempelvis finns sedan i fjol en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar saker som tillgänglighet och återhämtning.

– Nu är det nödvändigt att arbetsgivarna börjar arbeta metodiskt med dessa riktlinjer så att de får genomslag på arbetsplatserna. Rätt använt skapar de här föreskrifterna ett tydligt förhållningssätt som arbetsgivarna bör tillämpa för att stress och sjukskrivningar ska minska, säger Henrik Ehrenberg i ett pressmeddelande.