Skattehöjningar för de rikaste och omfördelning av välfärdstjänster gör kvinnor och låginkomsttagare till budgetens stora vinnare. Men i princip alla inkomstgrupper tjänar på regeringens politik – alla förutom den rikaste femtedelen. 

De marginella höjningarna av inkomstskatten ger resultat. Framförallt i kombination med andra reformer riktade till hushåll med låga inkomster som höjt underhållsstöd och höjt flerbarnstillägg, och generella satsningar på skola, vård och omsorg.

I regeringens budget som presenterades på tisdagen är det tydligt vilka som är vinnarna – kvinnor och låginkomsttagare. Men den utökade disponibla inkomsten ökar för alla inkomstgrupper – utom den rikaste femtedelen.

Begreppet utökad inkomst tar utöver disponibel inkomst även hänsyn till välfärdstjänsternas omfördelande effekt. Tabellen nedan visar hur den utökade inkomsten förändras för olika inkomstgrupper i och med regeringens budget.

fordelningskurva-1-bp17

Det går även att visa genom att titta på hur stor andel av olika inkomstgrupper som får högre, oförändrad eller lägre utökad inkomst till följd av regeringens politik. Inom varje inkomstgrupp finns personer som påverkas positivt och negativt, samt personer som inte påverkas alls.

fordelningskurva-2-bp17

För kvinnor med låg inkomst är effekten av regeringens politik särskilt stor. Under hela mandatperioden har kvinnors individuella utökade inkomst ökat med 0,9 procent. Och om man jämför denna budget med fjolårets ökar kvinnors utökade disponibla inkomst med 0,2 procent. Männens utökade disponibla inkomst ökar med 0,1 procent.

fordelningskurva-kvinnor-bp17

Hushållens reala disponibla inkomst ökar med 2,2 procent år 2017.