Rosenbad

PARTIBIDRAG För några veckor sedan lade regeringen ett förslag för att skärpa möjligheten att se vilka som finansierar politiska partier. Men förslaget går inte tillräckligt långt, skriver IDEA på DN Debatt.

Regeringens förslag för att öka transparensen om vilka som skänker pengar till partier innebär att även regionala och lokala partier, samt partiers sidoorganisationer ska omfattas av redovisningskravet. Dessutom förbjuds anonyma partidonationer över en summa motsvarande cirka 2 300 kronor (0,05 prisbasbelopp).

Men representanter för den mellanstatliga organisationen Internationella institutet för demokrati och fria val, (International IDEA), som bland annat bedriver forskning om partifinansiering och politiska partier, skriver i dag på DN Debatt att förslaget saknar två viktiga delar.

Dels får regeringen kritik för att man inte ställer krav på att partierna ska redovisa på vilket sätt de använder sina donerade pengar. IDEA önskar att partierna skulle behöva specificera hur mycket pengar som läggs på »kortsiktiga aktiviteter«, till exempel valkampanjer, och hur mycket som används till »poster som fördjupar partiers demokratiska funktioner långsiktigt«.

Ett sådant krav finns i de flesta andra europeiska länder, skriver debattörerna.

Det andra problemet som IDEA pekar ut med förslaget är att partierna behöver redovisa sina ekonomiska bidrag först tio månader i efterhand.

I samband med en valrörelse menar IDEA att vikten för väljarna av att känna till vilka som finansierar partierna i förhand, går förlorad när eftersläpningen i tid blir så stor.