Regeringens politik har gynnat rika män, på bekostnad av fattiga kvinnor. Sedan 2006 har skillnaden i årsinkomst mellan män och kvinnor ökat med 18 241 kronor.

Klass och kön hänger ihop. Kvinnor är generellt sett fattigare än män och mer beroende av de sociala trygghetssystemen. Regeringens fyra jobbskatteavdrag har till största del hamnat hos höginkomsttagare, vilket vi tidigare konstaterat i vår granskning.

Resultatet av de åtta årens politik är slående när det gäller den ekonomiska jämställdheten. Skillnaden i nettoinkomst per år mellan en genomsnittlig man och genomsnittlig kvinna är i dag nästan 63 000 kronor.

Det är en ökning med hela 18 241 kronor – eller 41 procent – sedan den borgerliga regeringen tillträdde år 2006.

Varje månad tjänar genomsnittsmannen 5 233 kronor mer än genomsnittskvinnan. Inkomstklyftan har ökat kraftigt sedan 2006, från att faktiskt ha sjunkit långsamt åren dessförinnan.

Fotnot: Med nettoinkomst menas bruttoinkomst reducerat med slutlig skatt. I bruttoinkomsten ingår skattepliktiga transfereringar som arbetslöshetsersättning, sjukpenning m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs analys: Kvinnorna stora förlorare på allianspolitik