arkivbild elektriker

avtal17 Två procent löneökning per år, förbättrade pensioner och förkortad arbetstid. Elektrikerförbundet och EIO är överens om ett nytt treårigt avtal.

Sent på onsdagskvällen kom parterna överens. Kollektivavtalet är treårigt och innebär sammanlagda kostnadsökningar på 6,5 procent. Förhandlingschefen Urban Pettersson är nöjd över att avtalet är i linje med LO-samordningen.

– Jag är särskilt nöjd med våra förbättrade pensioner som kan innebära en tusenlapp mer i månaden i pension. Jag är också glad över våra förbättringar i våra arbetstider med bland annat två timmars arbetstidsförkortning och bättre viloregler vid nattarbete, säger Urban Pettersson i ett pressmeddelande.

Elteknikbranschen har länge varit starkt mansdominerad, drygt 97 procent av de yrkesverksamma är män. Parterna inleder därför ett samarbete för att få in fler kvinnor i branschen. Parterna ska också lyfta upp arbetsmiljöfrågorna och vikten av att utveckla säkerhetskulturen.

– Att kollektivavtalen utvecklas i takt med samhället i övrigt är en förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas, skriver Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på arbetsgivarsidans organisation EIO i ett pressmeddelande.

Avtalet i korthet

 • Treårigt avtal med avtalsvärde 6,5 procent.
 • Lönehöjning 2,0 % för samtliga år.
 • Förbättrade pensioner med 0,5 procent i extra pensionsavsättning. 0,3 procent första året. 0,2 procent sista avtalsåret.
 • Förbättrade arbetstider med arbetstidsförkortning med 2 timmar.
 • Förbättrade reseregler.
 • Förbättrade viloregler vid nattarbete.
 • Förbättrad ackordsfördelning vid koncernföretag.
 • Förbättrade permissionsregler – samboledighet tillförs.
 • Förbättrade förutsättning för fler kvinnor i elbranschen – jämställdhetsprojekt startas.
 • Förbättrad arbetsmiljö. Projekt för arbetsmiljö- och säkerhetskultur startas.
 • Flertal arbetsgrupper startar kring bland annat: Resor, utländska företag, månadslön, produktivitetsbefrämjande lönesystem, ECY/modern yrkesutbildning, modernisering, avtalstext.