Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

VÄLFÄRDSJOBB Fackförbundet Kommunal har hittills krävt att undersköterskor ska vara en miniminivå för kompetens inom vården. Men nu backar man och ser vårdbiträderollen som ett steg in för till exempel nyanlända, rapporterar Ekot.

Kommunals ordförande säger i dag att det bland annat är debatten om enkla jobb som har fått förbundet att ändra hållning.

– Vi har lyssnat på olika aktörer som fört fram olika snabba quick fix-lösningar och ibland pratar om enkla jobb, om hur man ska få ner arbetslösheten och klara framtidens försörjning, inte minst inom välfärden. Det vi nu presenterar är ju en lösning som till viss del kan ses som en ändring från Kommunals sida, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till Sveriges Radio Ekot.

Kommunal har kommit överens med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, om att det behövs en tydlig definition av yrket vårdbiträde och en utbildning på sex till nio månader som leder dit. Att gå en sådan utbildning kan vara en bra väg in på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar som har en lägre utbildningsnivå.

SKL:s ordförande Lena Micko är nöjd med Kommunals vändning.

– Jag välkomnar det därför att jag tror att det är bra för medarbetaren och bra för arbetsmarknaden att man kan se en utveckling av kompetens, säger Lena Micko till Ekot.

I uppgörelsen mellan Kommunal och SKL ingår också att de i dag yrkesaktiva vårdbiträden som saknar utbildning ska genomgå en validering för att säkerställa att de har de kunskaper som krävs för yrket. Dessutom ska undersköterskor, även med specialistutbildning, få en mer reglerad utbildning, och det föreslås en utredning om huruvida undersköterska ska bli en skyddad titel.

Dagens Industri skriver i dag att SKL uppskattar att det behövs 150 000 fler undersköterskor till vården inom de närmaste tio åren, men att vårdbiträden skulle kunna fylla en del av det personalbehovet.

Hittills har Kommunal velat höja golvet inom vården, genom att undersköterska ska vara en miniminivå när det gäller kompetens. Men nu finns alltså en överenskommelse som bygger på en ändrad inställning.