Bild: Avolore / Flickr.
Bild: Avolore / Flickr.

Rutavdrag införs för läxhjälp vid årsskiftet. Sågas av S och V.

Från och med årsskiftet ska det bli möjligt att göra rutavdrag även för läxhjälp. Det föreslås i en promemoria från finansdepartementet. Totalt beräknas kostnaden för staten bli 30 miljoner kronor.

Förslaget får skarp kritik både från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:
– Vi tycker att det är fel väg att gå. Om man vill att alla barn ska få en chans att läsa läxorna vore det bättre att ge stimulansbidrag så att man kan anordna läxläsning på skoltid för alla barn, säger Gunilla Svanstorp, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i utbildningsutskottet.

Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson, Rossana Dinamarca, menar att det är fel väg att gå när det samtidigt framkommer att skolan blir allt sämre på att kompensera för de socioekonomiska skillnader barnen kommer till skolan med:
– Med den här typen av subventioneringar kommer det att spela än större roll vilka föräldrar du har. Jag tycker det är riktigt snuskigt ärligt talat.

Redan tidigare har det varit möjligt att komma runt det rådande regelverket och få avdrag för läxhjälp. Det genom att göra avdrag för ”barnpassning”. Men det har då bara varit möjligt att göra avdrag för läxhjälp för barn upp till 15 års ålder. Med de föreslagna ändringarna ska det vara möjligt att göra avdrag för läxhjälp även vid gymnasiestudier.

Det utvidgade rutavdraget införs vid årsskiftet.