Bild: Arbetslöshetsrapporten, Akademikernas a-kassa. Källa: Arbetsförmedlingen.

a-kassan Bara 38 procent av de som är arbetslösa får ersättning från a-kassan. »Det visar att arbetslöshetsförsäkringen inte fyller sitt syfte«, säger Harald Petersson, Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Andelen arbetslösa som får a-kassa minskar, visar en rapport från Akademikernas a-kassa. Förra året fick endast 38 procent av de som är arbetslösa ersättning från a-kassan 2016. Det kan jämföras med 2006, då siffran låg på 68 procent.
En orsak är att färre uppfyller arbetsvillkoret för att få a-kassa, det vill säga att man ska ha arbetat sex månader eller längre med minst 80 timmars arbete per månad det senaste året.

– Det är låga siffror och det visar att arbetslöshetsförsäkringen inte fyller sitt syfte, säger Harald Petersson, ordförande för Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Även antalet medlemmar i a-kassan har minskat kraftigt de senaste tio åren. När den dåvarande alliansregeringen tredubblade a-kasseavgiften 2007 sjönk täckningsgraden från 83 till 71 procent. De senaste åren har visserligen medlemstalen ökat något men bara i takt med arbetskraftens tillväxt, vilket innebär att täckningsgraden ligger kvar på ungefär samma nivå som efter avgiftshöjningen.
Bland de arbetslösa har andelen medlemmar minskat ännu mer – från 85 till 55 procent på tio år. Och bland unga är tappet ännu större, från 64 till 33 procent.

– Tidigare fanns en tradition att gå med i a-kassan så fort man började jobba men den självklarheten finns inte längre. Jag tror också det handlar om att det skrivits mycket om att försäkringen försämrats. När regeringen höjde taket i a-kassan såg vi visserligen en liten ökning av medlemmar, men inte så stor som vi hade hoppats på.

Harald Petersson anser därför att både a-kassorna och arbetsmarknadens parter måste bli bättre på att informera om hur a-kassan fungerar. Men också att a-kassan måste bli mer transparent.

– I dag är regelverket så komplicerat att det är svårt att veta som arbetslös vilken ersättning du kommer att få. Särskilt för de som har osäkra anställningar och har jobbat några timmar här och där.