Foto: â•‘Ddâ•‘ / Flickr

Budgetomröstningen i Sundsvall är en rysare in i det sista. De styrande allianspartierna och Miljöpartiet riskerar att förlora sin majoritet. I stället kan majoriteten tillfalla S-budgeten, vilket leder till maktskifte.

Det är osäkert in i det sista om den styrande ”Koalitionen”, bestående av alliansen och Miljöpartiet, får igenom sin budget i Sundsvalls kommunfullmäktige. I stället kan Socialdemokraternas budget vinna majoritet vilket innebär maktskifte i Västernorrlandskommunen. Just nu pågår budgetdebatten, se den live här.
– Ja, vinner Socialdemokraterna är det rimligt att det blir maktskifte. Vi kan inte sitta och administrera någon annans budget. Men ingenting är avgjort innan klubban slår i bordet, säger Mikael Gäfvert som är moderat ledamot i kommunfullmäktige.

Enligt Mikael Gäfvert står den stora striden kring graden av privatiseringar inom välfärden i kommunen. Dessutom vill oppositionen satsa betydligt mer på utbildning medan koalitionen vill satsa på de äldre och näringslivet.

Anledningen till dagens osäkra utgång består dels i att en miljöpartist, Ingrid Möller, valt att hoppa av och i stället ställa sig bakom Socialdemokraternas budget. Därmed har Koalitionen 40 säkra mandat mot oppositionens 37. Avgörandet ligger därmed i händerna på fyra Sverigedemokrater, som in i det sista inte bestämt sig för vilket alternativ de ska stödja.