Jobbskatteavdrag och sänkt a-kasseersättning leder till lägre löner, varnade oppositionen. Regeringen svarade att reformerna skulle göra det mer lönsamt att arbeta. Nu visar en forskningsrapport från IFAU att löneökningarna har hållits tillbaka under alliansregeringen.

I den aktuella rapporten ”Jobbskatteavdrag, arbetslöshetsersättning och löner” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har rapportförfattarna (Helge Bennmarker, Lars Calmfors och Anna Larsson Seim) studerat en panel om 100 000 arbetstagare mellan 2006 och 2009. Resultatet: jobbskatteavdragen och minskad arbetslöshetsersättning har hållit tillbaka löneökningarna under perioden.

– Vår rapport tyder på att lönerna påverkades av reformerna och att effekten är i paritet med vad tidigare forskning funnit när man studerat liknande reformer utomlands, säger Lars Calmfors i ett pressmeddelande.

Inför förra valet skrev S-topparna Mona Sahlin och Thomas Östros samt LO:s dåvarande ordförande, Wanja Lundby-Wedin, en debattartikel i Svenska Dagbladet om att regeringens ambition var att löneökningstakten skulle minska. ”Den sänkta a-kassersättningen, införandet av differentierade a-kasseavgifter och lägre inkomstskatter syftar till att pressa lönerna på svensk arbetsmarknad.”

Alliansregeringen har med Moderaterna i spetsen konsekvent tillbakavisat att syftet varit att pressa lönerna. De har i stället hävdat att dessa arbetsmarknadsreformer ska bidra till ökad sysselsättning. Det resonemanget stämmer överens med ekonomisk teori, menar rapportförfattaren Lars Calmfors. Men effekterna blir även att fackens lönekrav sänks, och att arbetstagarna, i och med de sänkta a-kasseersättningarna, blir mer benägna att sänka sina lönekrav.

– Jobbskatteavdraget gör att löntagarna får mer pengar i plånboken även utan löneökningar och den minskade a-kassan leder till att arbetslöshet är mer kostsam för den enskilde individen. Båda faktorerna bör göra löntagarna mer benägna att acceptera lägre löner än vad som annars skulle ha varit fallet, säger Lars Calmfors.