Bild: Dagens Arena

Arbetsförmedlingen fortsätter att ifrågasätta höga kostnader för ”övergripande samordning” på Skogsstyrelsen. Det visar interna mejl från september som Dagens Arena har tagit del av.

På flera möten under våren ifrågasatte Arbetsförmedlingen Skogsstyrelsens höga kostnader för så kallad ”övergripande samordning” i fas 3-projektet, avslöjade Dagens Arena i torsdags.

Mellan mars och augusti i år kostade samordningen Arbetsförmedlingen 32 miljoner kronor – av projektets totala kostnad på nästan 85 miljoner kronor. 2,4 miljoner kronor betalades även ut till delar av projektet som saknade deltagare.

På ett möte i maj ställde Arbetsförmedlingen frågan rakt ut:

”AF påpekar att budgeten är begränsad och undrar vad posten övergripande samordning består i?”

I början av juli återkom Skogsstyrelsen med en beskrivning av kostnadsposten ”övergripande samordning”. Enligt Soledad Grafeuille, enhetschef och ansvarig för projektet på Arbetsförmedlingen, nöjde sig Arbetsförmedlingen med den förklaringen.

– Ja, vi blev nöjda, sa hon till Dagens Arena i torsdags.

Soledad Grafeuille försäkrar att alla kostnader under posten ”övergripande samordning” är direkt kopplade till projektet.

Dagens Arena kan i dag avslöja att Arbetsförmedlingen har fortsatt att ifrågasätta de höga kostnaderna. Den 4 september, flera månader efter Skogsstyrelsens klargörande, skickade Arbetsförmedlingens projektledare Patrick Amofah ett mejl till Skogsstyrelsens med titeln ”Några punkter på ekonomin”.

Patrick Amofah skriver återigen att Arbetsförmedlingen ”önskar få kostnaderna för övergripande samordning nedbruten”.

Han skriver även: ”Vi tycker inte att projektet ska finansiera övergripande chefer som inte är direkt kopplade till projektet”.

Patrick Amofah förklarar mejlet som en naturlig del av Arbetsförmedlingens rutiner.

– I en rekvisition kan man inte redovisa exakt varenda krona. Vi granskar deras rekvisitioner varje månad och om det är något vi inte förstår så vill vi få en förklaring till det. Det är våra rutiner, säger han.

Så ni förstår fortfarande inte vad ni betalar för?
– Vi förstår vad vi betalar för. Det ska bara vara faktiska kostnader kopplade till det här projektet. Om det är något i rekvisitionen vi inte förstår, då måste vi kolla det.

Du skriver att projektet inte ”ska finansiera övergripande chefer som inte är direkt kopplade till projektet”. Betyder det att ni har betalat pengar till chefer som inte är kopplade till projektet tidigare?
– Jag kommer ge samma svar här. Jag ville kontrollera rekvisitionen innan vi betalar ut pengar. Det är vår bevakningsrutin på Arbetsförmedlingen.

Har ni finansierat chefer på Skogsstyrelsen som inte har något med projektet att göra?
– Nej, inte vad jag vet.

Varför skriver du då att ni inte ska göra det i mejlet?
– Vi har olika ekonomisystem och redovisningssystem. De har ett system som redovisar tider för hur mycket olika personer jobbar med olika projekt. Om någon chef har jobbat några timmar med projektet, då har jag förståelse för att de vill ha betalt för det. Då har vi inget problem med det. Jag ville kontrollera att det var så.

Blev du nöjd med svaret från Skogsstyrelsen?
– Det tycker jag.

Fotnot: Det här är den tredje delen i Dagens Arenas granskning av Arbetsförmedlingens fas 3-projekt på Skogsstyrelsen. Läs de tidigare avslöjandena: