Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola. Foto: Anna Hartvig

Statsbidrag Majoriteten av regionerna vill att statsbidragen räknas upp i takt med kostnadsökningarna varje år, visar Dagens Arena enkät. Både Moderater och Socialdemokrater är positiva till förslaget som väckts av S.

– Det finns en bubblande irritation nu över vad staten ska finansiera, säger statsvetaren Jenny Madestam. 

Regionstyrelsen i 18 av 21 regioner som har svarat på Dagens Arenas enkät är positiva till indexering av generella statsbidrag. Förslaget lades fram av Socialdemokraterna under Almedalsveckan förra året som ett sätt att säkra välfärdens finansiering.

Men frågan drivs inte av Moderaterna på riksnivå.

– Det är en fråga om pengar naturligtvis, hur man prioriterar sina resurser. Om man generaliserar så satsar Moderaterna hellre på skattesänkningar än att gynna olika bidragsformer, säger Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. 

M-regioner delade

I 12 regioner har S posten som regionstyrelsens ordförande, 8 leds av M och en av SD. De två som svarat nej på frågan om de tycker att statsbidragen ska indexeras leds av M, Uppsala och Södermanland.

Västmanland som också leds av M vill inte svara på frågan. De tycker att det viktigaste vad gäller statsbidrag är att fler ska vara generella och färre riktade , för att regioner ska få bestämma mer om vad pengarna ska läggas på.

Men det är flera Moderatledda regioner som svarar ja. Jenny Madestam tror dock inte att regionmoderater skulle driva den här frågan gentemot regeringen i nuläget.

– Alla partister vet att man inte bråkar med en sittande regering.

Sett till vad som stått i fokus i debatten senaste tiden är det inte troligt att ett förslag om indexering av statsbidrag skulle nå riksdagen, tror hon.

Regeringen gillar SKR

Men det finns andra vägar att gå. Man kan använda sig av SKR, Sveriges kommuner och regioner, en inflytelserik organisation som regeringen har ett gott öra till, menar Jenny Madestam.

– Kan man från regionernas sida göra gemensam sak med SKR så kan man komma längre.

Motsättningen mellan staten och kommun- och regionnivå i frågor om vem som ska finansiera vad är en växande fråga.

– Det finns en bubblande irritation nu över vad staten ska finansiera. Till exempel den enorma expansionen och företagssatsningar i Norrland och diskussionen om vem som ska betala för kringkostnader som välfärd och bostäder. Det är inte specifikt riktat mot en moderatledd regering, men just nu har vi en borgerlig regering, säger Jenny Madestam.