Margo Akermark

Kvinnors inkomster närmar sig inte längre mäns – i stället har trenden vänts.

Från att sedan 1991 ha krympt har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män sedan 2009 ökat, visar nya siffror från SCB.

Enligt tidningen Arbetet och SCB beror det i stor utsträckning på att kvinnor jobbar i låglöneyrken i större utsträckning än män, att kvinnor arbetar mer deltid än män och att kvinnor är sjuka och föräldralediga mer än män.

Något som ligger i linje med Kommunals återkommande rapporter om att allt fler kvinnor tvingas gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta för att vårda en anhörig. Totalt handlar det om 100 000 personer – framför allt kvinnor.

Att familjebildningen är en annan viktig förklaring visar också Dagens Arenas artikel om den IFAU-rapport som tydligt visar på sambandet.

Den sämre löneutvecklingen påverkar också i förlängningen pensionerna. Kvinnor över 65 år får ut 72 procent av vad män i samma ålder får ut. Medeltalet för kvinnor är 79,3 procent männens inkomster, uppger Arbetaren.

SVT har tidigare visat att det kommer ta 100 år innan kvinnorna kommer i kapp männen inkomstmässigt. Men det var under förutsättning att gapet fortsätter minska. Om utvecklingen nu vänts sedan 2009, och fortsätter så, får kvinnor vänta på lika lön förgäves.