Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer har trefaldigats mellan 2004 och 2012, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. 

Fattigdomen ökar i Sverige. I de grupper med låg ekonomisk standard, det vill säga med en disponibel inkomst lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen, har andelen fattiga blivit tre gånger så stor.

– Detta är nära på en direkt effekt av den politik som förts i Sverige under hela 2000-talet, då vi har premierat de som har jobb och misskrediterat de som saknar arbete, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola, till SVT.

Mellan 2004 och 2012 hade andelen fattiga i gruppen nästan tredubblats från 10,3 procent till 30,2 procent.

– Det är här man kan säga att inkomstfattigdomen i den vuxna, arbetsföra befolkningen slår igenom på ett historiskt och dramatiskt sätt för den här gruppen som står vid sidan om, säger Salonen till SVT.

Professorn menar att utvecklingen är en konsekvens av hur a-kassan och sjukförsäkringen har försämrats.

– Det är ett resultat framför allt av att de offentliga ekonomiska skydden när man är arbetslös, sjuk eller i åtgärder har förändrats så till den grad att allt fler faller under den här relativa fattigdomsgränsen, säger han till SVT.