Bild: Pixabay

Nyhet Smittspridningen ökar i Europa och i Norden. Men samtidigt som Sverige inför vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd finns inget förslag om att tillfälligt slopa karensavdraget. [UPPDATERAD]

I mars förra året beslutade regeringen att tillfälligt slopa karensavdraget. Staten skulle kompensera för den inkomst man förlorade vid första sjukdagen. Regeringen beslutade också att tillfälligt lätta på reglerna för läkarintyg. I stället för att avkräva läkarintyg från om med åttonde sjukdagen förlängdes det till den 15 dagen.

Men sedan 1 oktober gäller karensavdraget igen och läkarintyg krävs nu efter åtta dagar, som tidigare. 70 procent av befolkningen var då fullvaccinerade och regeringen ansåg därför att de gamla reglerna kunde återinföras.

– Det är naturligtvis inte bra. LO har länge drivit på för att avskaffa karensavdraget permanent för alla försäkrade. Vi är ett modernt välfärdssamhälle och jag tycker inte att det känns värdigt att man inte ska ha råd att stanna hemma när man är sjuk. Pandemin har verkligen visat på hur viktigt det är för att till exempel minska smittspridning, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO.

Enligt en rapport från Försäkringskassan använde omkring en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder ersättningen för karensavdraget mellan april och december 2020. Det gav en ”ekonomisk kompensation för att stanna hemma vid milda symptom” och har varit ”särskilt viktigt för de grupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller arbetar i kontaktyrken”, konstaterar Försäkringskassan. De skriver också att nio procent av alla som arbetade i dessa branscher fick ersättning i mars 2020.

Nu tilltar smittspridningen i Europa och det finns en oro över att en fjärde våg kommer att drabba Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att man ska stanna hemma vid symptom som halsont, snuva, hosta eller feber. Från och med 1 december gäller också ett vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare. Men hittills har inga förslag om att återigen slopa karensavdraget och lätta på reglerna för sjukintyg lagts fram.

– Vi drev redan innan pandemin på för att avskaffa karensavdraget helt. Det är inte mindre aktuellt nu. Tvärtom. I nu rådande läge anser jag även att det är rimligt att skyndsamt överväga att återinföra de tidsgränser för läkarintygen som gällde före 1 oktober, säger Kjell Rautio.

Vet LO om det finns någon som helst diskussion hos Socialdemokraterna, eller regeringen, om att återigen tillfälligt slopa karensavdraget om smittspridningen skulle öka igen?

– Det vi vet är att Socialdemokraternas kongress beslutade att det nu ska utredas hur sjukförsäkringen ska ändras för att de som inte kan arbeta hemma ska ha råd att vara sjuka. För oss betyder beslutet bara en sak. Karensavdraget ska tas bort och det ska ske så snabbt som möjligt, säger Kjell Rautio.

Miljöpartiet har inte heller hört något om att ett sådant förslag diskuteras.

– Det finns ingen sådan diskussion just nu vare sig i partiet eller i riksdagen, vad jag har sett, säger Mats Berglund, ledamot för Miljöpartiet i socialförsäkringsutskottet.

Miljöpartiet har nyligen tagit ett kongressbeslut om att partiet vill ta bort karensdagen permanent. Något som Mats Berglund framhäver har ett större och bredare syfte än att tillfälligt slopa det under en pandemi. Det handlar inte bara om smittspridning utan också om fördelningspolitik, menar han.

– De som behöver vara hemma och inte kan arbeta hemifrån måste ta ut sin karensdag. Medan de som kan jobba hemma, och ofta tjänar mer, inte behöver ta ut den. Den aspekten kommer inte in i det tillfälliga. Där handlar det om att minska smittspridningen och tillfrisknande om man är hemma och vilar.

Skulle smittspridningen stiga framöver under vintern kanske ändå ett tillfälligt slopande är bättre än inget, menar Mats Berglund. Läggs ett sådant förslag fram kommer inte Miljöpartiet att hindra det.

– Det fick förmodligen en stor effekt när det var tillfälligt borttaget, säger Mats Berglund.

Han anser att det ändå är viktigt att man väger in expertmyndigheternas röst i den här frågan. Och han ser helst att förslaget kommer därifrån.

– Jag tror att frågan ändå ska komma via våra expertmyndigheter snarare än från politiken. Så har vi löst allt som har med pandemin att göra. Det måste få den effekt som efterfrågas och avses.

Dagens Arena har sökt socialförsäkringsministern, arbetsmarknadsministern och sjukförsäkringsministern för en kommentar.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) svarar på mail att:

”Regeringen kommer fortsättningsvis, i dialog med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, att nära följa utvecklingen av covid-19 och har beredskap för att vidta åtgärder i det fall smittspridningen ökar”.

Centerpartiets talesperson i socialförsäkringsfrågor, Martina Johansson, säger att frågan inte är något man driver i dagsläget. Men att de kommer att överväga det om smittan ökar och Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare åtgärder.