Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

Efter att Vårdförbundet slagit larm sköt landstinget till 150 miljoner kronor för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på Stockholms sjukhus. Men inga pengar riktas till att anställa mer personal.

Under våren har arbetsmiljösituationen varit akut på Stockholms sjukhus. Rapporter har också framkommit om att hundratals sjuksköterskor saknas inför sommaren och att vårdplatser kommer att behöva dras ned. Situationen blev till slut så allvarlig att Vårdförbundet hotade med att vända sig till Arbetsmiljöverket med krav på att arbetet skulle stoppas om inte en handlingsplan upprättades.

Nu tillsätts en arbetsgrupp för att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som råder. Gruppen ska ta fram åtgärder för att lösa den akuta situation som råder fram till dess att Stockholms sjukhus har anpassats för den växande stadens ökande vårdbehov.
– De har sträckt ut en hand och ser åtminstone allvaret i situationen och det finns också pengar i budgeten avsatt för att hantera arbetsmiljön framöver. Men om det kommer räcka har jag svårt att säga något om i dag, säger Eva Nowak, ordförande i Vårdförbundet avdelning Stockholm.

Ansvarig för att leda gruppens arbete är Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns landsting (SLL). I gruppen ingår, förutom Maria Englund, en medarbetare till henne, samt varsin representant från de olika fackliga organisationerna Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Saco. I måndags hade gruppen sitt första möte.
– Vi ska göra en större satsning riktad mot vårdverksamheterna nu med tanke på att vi står inför rätt stora förändringar. Det ska byggas ut och det ska byggas om och vi behöver jobba med de behov det skapar då det kommer till arbetsmiljöfrågor. På mötet i måndags hade vi en genomgång kring vad som behöver förbättras i arbetsmiljön, säger Maria Englund.

Arbetsgruppens arbete kommer inte att riktas mot att lösa personalunderskottet på Stockholms sjukhus.
– Att anställa gör ju att man får en kontinuerlig kostnad och det måste man finansiera inom ramen för sin egen organisation. Detta är medel som är tillfälliga, säger Maria Englund.

Totalt har landstingsledningen avsatt 150 miljoner kronor till gruppen att arbeta med under tre år. Vad pengarna kommer att gå till är upp till arbetsgruppen att komma fram till, säger personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP).
– Det politiska uppdraget är att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vi har avsatt en hel del pengar. Från politiskt håll ska vi inte gå in och diktera arbetsmiljöåtgärder, utan det sker utifrån personalens behov och de fackliga företrädarna för den dialogen med sina medlemmar.

Från socialdemokratiskt håll hade man gärna sett mer politisk inblandning.
– Vi borde sätta oss ner från politiskt håll och diskutera hur vi gör för att personal ska vilja stanna kvar i vården. Generellt sett tycker jag även att vi borde ha haft fler samtal kring hur vi ska hantera sommarsituationen, men det finns inte några sådana samtal över huvud taget tyvärr, säger oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S).

Under våren har det upprepade gånger beskrivits att personalbristen är akut inför sommaren. Det är den fortfarande enligt Eva Nowak.
– Läget i sommar är akut. Det här är andra sommaren på rad som Vårdförbundet befarar att bli riktigt tuff och vi har i år ett sämre utgångsläge jämfört med förra sommaren. Bristen på sjuksköterskor och barnmorskor är stor. Antalet vårdplatser är lågt vissa veckor vilket gör att situationen är allvarlig.

Ett stort problem är bristen på omvärldsanalys hos sjukhusledningen, enligt Eva Nowak.
– Det finns en mycket stort behov av långsiktig planering över hela året och bra lokala kollektivavtal som ger förutsättningar att verka i en bra arbetsmiljö. Nu erbjuder arbetsgivaren ersättning för extra pass och ersättning för att avstå semester i maj månad. Det håller inte. Medarbetarna har då redan hunnit planera sin semester.

Men Eva Nowak menar ändå att personalbristen främst beror på att arbetsgivaren inte mött de lönekrav sjuksköterskorna ställt.
– Det är för att man inte vill anställa de sjuksköterskor som fanns att anställa i våras. Arbetsgivaren vill inte betala dem 25 000 kronor i månaden. Många av de studenter som nu gått ur skolan har valt att inte arbeta i vården under sommaren.

Anna Starbrink har en annorlunda uppfattning. Hon menar att man i stället ska göra satsningar på att höja lönerna för specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen.
– Det stora problemet är att löneutvecklingen är för dålig. Det ser jag som ett större problem än ingångslönerna.