Foto: Daniel Mott

“Vi kommer att få områden som är väldigt tufft segregerade och ett samhälle som inte håller ihop.”

På onsdagen överlämnar utredaren Per Anders Bergendahl den nya hyresbostadutredningen till regeringen. Bergendahl föreslår fyra lagändringar som skulle förändra hyresmarknaden i grunden. Framför allt handlar det om att hyrorna ska marknadsanpassas ytterligare och att Hyresgästföreningen ska få mindre makt.

Per Svanberg, förhandlingschef för Hyresgästföreningen, är inte imponerad av det han hört.
– Man tar bort både bruksvärdessystemet och hyresgästernas förhandlingsrätt till förmån för rena marknadshyror. Det leder till att hyresgästerna tvingas flytta runt till de bostäder de har råd att efterfråga, när man höjer priset där de bor i dag.

Vad innebär det i förlängningen?
– Effekten blir kraftigare segregation, “social housing” (särskilda bostadsbolag och områden för till exempel låginkomsttagare) och en gigantisk förmögenhetsöverföring från hyresgästerna till fastighetsägarna. Vi kommer att få områden som är väldigt tufft segregerade och ett samhälle som inte håller ihop.

Regeringens utredare Per Anders Bergendahl säger till Sveriges Radios Ekot att ”där hyrorna blir högre, där är det de som har mer pengar som har möjlighet att bo”.

Då tycker man att det här du beskriver ändå är en rimlig konsekvens?
– Jo. Han för ett strikt ekonomiskt marknadsresonemang, helt befriat från sociala perspektiv. Men vi har en hyreslagstiftning med besittningsskydd och spärr mot oskäliga hyror. Det har vi för att hyresgästerna hamnar i ett underläge i ett marknadssystem. Och det i en så viktig funktion i livet som bostaden utgör.

Ska inte läget få påverka hyran?
– Det gör det redan i dag. Vi har ett bruksvärdessystem där både lägesfaktor, modernitetsgrad och service ingår.

I Sveriges Radios P1 Morgon medger Bergendahl att det inte är säkert att hans förslag leder till fler bostäder. Dessutom har bostadsminister Stefan Attefall (KD) nyligen sagt att lagen inte ska ändras. Så frågan är om utredningen hamnar i papperskorgen direkt.
– Den senaste utredningen man gjorde, när man tittade både på hyressättningssystem och allmännyttan, hade förslag om efterfrågansstyrda hyror. Men riksdagen tog enhälligt ställning för bruksvärdessystemet och hyresgästernas förhandlingsrätt. Det vore ett gigantiskt svek om man två år senare helt ändrar uppfattning.

Sedan 2006 finns dessutom ett så kallat presumtionshyressystem. Det innebär att hyran baseras på produktionskostnad och inte kan prövas eller användas som jämförelsematerial i hyresprövningar i hyresnämnden under 10 år efter inflyttning. Det möjliggör mycket höga hyror redan i dag. Som konkret exempel kan nämnas en trerummare på Ringvägen i Stockholm som med presumtionshyressystemet kostar 14 117 kronor i månaden. Ett annat exempel är en tvårummare på Norrmalm som tack vare samma system har en hyra på 11 401 kronor i månaden.

Hyresgästföreningens förhandlingsschef Per Svanberg menar att utredningen angriper helt fel problem.
– Det stora bekymret är bostadsbristen och det här kommer absolut inte lösa det. Det skapar inte bättre förutsättningar för att bygga nya bostäder. Det blir bara ännu dyrare för dem som bor i dag.