Foto:Pixabay

Nyhet Risken för extremare väder i framtiden kräver en smartare form av energianvändning. Ett nytt EU-projekt vill se till så att energin används smartare genom att hushåll kommunicerar med varandra, utan att det leder till integritetsproblem.

I framtiden förväntas vädret bli mer extremt med varmare väder och mer ojämna temperaturer, vilket troligtvis ökar elförbrukningen. Ett nytt projekt, finansierat av EU, ska med AI-teknik göra det möjligt för hushåll och byggnader att kommunicera för att använda elen på ett smartare sätt. 

– Tanken är att flera byggnader ska kunna kommunicera med varandra och energisystemen. Det ska också finnas prioriteringsordningar för de byggnader som behöver energin mest om den behövs sparas på, vid till exempel extremväder. Om exempelvis ett tiotal byggnader kommunicerar med varandra, kanske ett sjukhus, en brandstation och resten är vanliga hushåll, kan det vara så att sjukhusets och brandstationens el inte kan kompromissas med. Då kan de andra hushållen behöva kompromissa genom att dra ner inomhustemperaturen eller att inte använda flera produkter samtidigt, säger Vahid Nik, forskare och vetenskaplig koordinator forskningsprojektet, kallat COLLECTiEF, och fortsätter:

– En kall vinterdag sätter många på elementen och duschar varmt, vilket drar mycket energi på samma gång. Projektet kan göra det enklare för människor att planera sin energianvändning så att till exempel inte alla i ett område laddar bilen samtidigt. Tanken är att det ska vara enkelt för de boende som vill använda detta system att planera sin användning, till exempel via en app, säger Vahid Nik.

Vahid Nik säger att det redan finns liknande system men att de samlar på sig mycket information om människorna som använder dem, vilket kan innebära en risk för människors integritet och säkerhet. De är också ofta dyra och kräver förbättrade it-system och är därför svårtillgängliga. I sitt projekt vill Vahid Nik och hans kollegor utveckla en tjänst som är billigare och som inte äventyrar användarnas säkerhet. Projektet ska använda sig av kollektiv intelligens, baserad på AI.

– Ju mer samhällen slutar använda fossila energikällor, gör det att behovet av att använda förnybara källor ökar. De förnyelsebara energikällorna är beroende av väderomständigheter. Det går att lagra men vi kan inte förlita oss helt på energilagring. Därför kan vårt projekt vara en metod för att spara på energin, säger Vahid Nik. 

Forskare och experter från sex olika länder ska utveckla projektet. Tre mål finns med forskningen: att undvika att smarta system inte går emot den personliga integriteten, att få byggnader och energisystem att samverka när det råder extrema väderhändelser och att använda elöverskott för att omvandla det till kyla och värme.