Feministiskt Initativs Soraya Post tycker att länder som diskriminerar och förtrycker romer ska kunna hotas med uteslutning ur EU. 

Den svåra situationen för romerna i Europa är en fråga som engagerar många. Feministiskt Initaitivs första namn på EU-vallistan, Soraya Post, är själv rom och sedan länge engagerad i frågor som rör just romerna. Hon är starkt kritisk till att EU inte har gjort mer för att förbättra romernas livssituation i deras hemländer.

– Rumänien, Bulgarien, Ungern, Tjeckien och Slovakien för en uteslutande politik som gör det så outhärdligt för romerna att de är tvungna att lämna sin hemvist där de har bott och verkat i flera hundra år, säger Soraya Post till Dagens Arena.

I dag beräknas en halv miljon romer befinna sig utanför sina hemländer för att försöka skapa sig ett bättre liv. Vissa av dem söker sig till Sverige i hopp om ett jobb. Många får i stället försöka försörja sig genom att tigga ihop pengar.

Den svenska regeringen har framfört krav på Rumänien om att med hjälp av EU-kommissionen och andra medlemsländer inrätta en oberoende expertgrupp i Bukarest som ska se till att pengarna i EU:s strukturfonder – som består av över 200 miljarder – verkligen plockas ut och når fram till landets fattiga. Men hittills har Rumänien mött förslagen med kalla handen.

– Det är fritt fram att göra vad man vill med romerna i de här länderna. Även politiska talespersoner uttrycker sig öppet antiziganistiskt. Då måste man sätta in skarpare sanktioner mot de här länderna, säger Soraya Post.

I en intervju i DN i dag säger du att Rumänien och Bulgarien kan behöva uteslutas ur EU för att förbättra romernas situation. Varför?

– Jag menar inte att man ska börja med att slänga ut dem. Däremot behöver man hitta system där man tar i lite hårdare och sätter in skarpare sanktioner mot de här länderna.

På vilket sätt skulle deras situation förbättras om de här länderna uteslöts?

– Jag tror att de här länderna inte vill bli uteslutna. De har kämpat för att komma med i EU. Om de ställs inför ett ultimatum tvingas de att förbättra romernas situation och se till att romerna får lika mycket människovärde som övriga människor.

Skulle inte romerna bli syndabockar i sina länder om länderna hotades av uteslutning ur EU på grund av dem?

– De är redan syndabockar. EU har använt sanktioner mot bland annat Bulgarien för att de ska få ordning på korruptionen, då borde man kunna göra det mot länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Riskerar inte situationen för romerna att förvärras än mer vid ett hot om uteslutning?

– Det skulle vara om de skapade gaskamrar och förintade dem totalt. Sämre än vad de har nu kan det knappast bli. EU måste sätta en nivå som är värdig ett demokratiskt samhälle. Och i allra sista fall hot om uteslutning.

– Framför allt behövs en långsiktig politik och ett långsiktigt demokratiarbete med de mänskliga rättigheterna. Inte förrän då kan man kalla sig ett demokratiskt styre, säger Soraya Post.