Magdalena Andersson (S) under presskonferensen på Harpsund.

höstbudget Regeringen ser fortsatt ljust på läget i ekonomin, och reviderar bara marginellt ned sin prognos från i april. Reformutrymmet inför höstbudgeten bedöms vara 25 miljarder kronor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i dag regeringens bild av det ekonomiska läget i Sverige. Trots avmattning, ger hon en bild av en stark ekonomi och arbetsmarknad – inte minst beroende på att resursutnyttjandet fortsatt är högre än normalt.

– Om vi har haft kraftig medvind i seglen några år mojnar nu vinden något – utan att vi ser direkt motvind. Men orosmoln tornar upp sig lite tydligare, i form av handelskriget mellan USA och Kina och utsikterna om ett avtalslöst Brexit, sa Magdalena Andersson under en presskonferens på regeringens residens Harpsund.

Trots att siffror under senaste veckan visat på en något ökad arbetslöshet, gör regeringen inga förändringar i prognosen över sysselsättningsnivåerna.

Finansministern lyfte också Sveriges låga, och krympande, statsskuld som ett styrketecken.

– Att ha en liten statsskuld gör att vi är rustade för sämre tider, och det är viktigt, inte minst i en liten ekonomi, sa Magdalena Andersson

Reformutrymmet införs höstbudgeten bedöms vara 25 miljarder kronor, att jämföra med de 20 miljarder som Konjunkturinstitutet nyligen i en prognos bedömde att regeringen skulle lägga fram. Konjunkturinstitutet själva bedömer att reformutrymmet är noll. Men i övrigt berättade finansministern inget nytt om budgetsatsningar.

Finansministern fick av en journalist frågan om Sverige inte borde investera mer när vi går mot en sämre konjunktur, men svarade att det varken var läge att strama åt eller att gasa på i ekonomin.

– Vi tycker det är bra att föra en neutral finanspolitik, eftersom vi har ett högt resursutnyttjande. Gasa på är något man oftast gör när man har ett lägre resursutnyttjande, sa Magdalena Andersson.

Ministern upprepade också att bedömningen är att välfärden kommer att sakna 90 miljarder kronor till 2026, och fick frågan om planen är att täppa igen det hålet år för år, fram till dess.

– Det är inte säkert att pengarna ens skulle lösa behoven, sa finansministern och hänvisade bland annat till att det ökande personalbehovet i välfärden.

– Det är därför vi har tillsatt välfärdskommissionen, sa hon och syftar på en satsning som regeringen presenterade under Almedalsveckan.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson håller med Magdalena Andersson om att man varken bör strama åt eller spendera i det här ekonomiska läget. Däremot menar hon att regeringen prioriterar fel när man satsar på »friår och familjeveckor« istället för att lägga mer krut på trygghet och säkerhet.

– Se till att kommuner och regioner som ska upprätthålla välfärden får de resurser de behöver. Dessutom behöver välfärdens kärna – polisen och försvaret – ha de resurser de behöver, sa Elisabeth Svantesson i en kommentar till SVT efter finansministerns besked.

– Jag hade önskat besked om hur man ska finansiera alla de behov som finns.

Enligt Sandro Scocco, chefsekonom på Arena idé, var det väntat att regeringen skulle föra en neutral finanspolitik, men lägga sig något högre när det gäller reformutrymmet än vad Konjunkturinstitutet gjorde i sin prognos. Han är tveksam till bedömningen att man inte ska göra stora investeringar, med hänvisning till ett högt resursutnyttjande i ekonomin.

– Ett högt resursutnyttjande brukar hänga ihop med låg arbetslöshet och en snabb löneökning. Men vi har låg löneökningstakt och låg inflation, så det är tveksamt om vi kan tala om ett högt resursutnyttjande. Allt beror på hur man räknar, säger Sandro Scocco.