BIld: Pixabay

Nyhet Ny forskning visar att kvinnor får högre betyg i grundskolan och gymnasiet, medan män får bättre resultat på högskoleprovet. Detta för att skolbetygen och högskoleprovet fångar upp olika kompetenser.

– Kvinnor har visat sig ha högre motivation, och de spenderar mer tid med att göra läxorna. Det kan delvis förklara varför de ger bättre resultat i skolan. Männen som väljer att göra högskoleprovet har fler kognitiva fördelar, speciellt i de typer av förmågor som är viktiga för att nå höga resultat på provet, än kvinnorna som gör provet, och därför gör de statiskt sätt bättre ifrån sig, säger Georg Graetz som gjort studien för IFAU.

Skulle man ta bort högskoleprovet skulle kvinnor dominera på universiteten ännu mer än vad de redan gör. I totalbefolkningen i Sverige finns inga kognitiva skillnader mellan kvinnor och män, men av de som väljer att göra högskoleprovet är det männen som har bättre förutsättningar. Dessutom visar forskningen att det finns skillnader i hur män och kvinnor presterar under press.

– Det finns inga könsskillnader när det kommer till kognitiva förmågor generellt. Men vi ser att män presterar bättre i tävlingsliknande situationer. Det kan möjligen förklara varför kvinnor och män gör olika bra ifrån sig beroende på hur provet är uppbyggd.

I grundskolan och gymnasiet är proven utformade för att man ska få skriva fria svar. Men högskoleprovet är uppbyggt med flersvarsalternativ. Studien visar att kvinnor är bättre på de prov som ges i grundskolan medan män presterar bättre på flersvarsfrågor.

– Skolans betygssystem skulle kunna bli mer jämlikt om man kunde höja killarnas studiemotivation och uppmuntra dem till att göra sina läxor. Högskoleprovet skulle bli mer jämlikt om alla med gymnasieexamen var tvungna att göra det. Det skulle eventuellt ta bort tävlingskänslan på högskoleprovet.