FOTO: Lennart Perlenhem

BRISTYRKEN Det finns gott om jobb inom många yrken, men för att få anställning krävs i regel minst gymnasieutbildning. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport.

I dag presenterade Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken och prognoserna pekar på en stark arbetsmarknad inom många yrkesområden under 2017. Inom sju av tio yrken bedöms jobbmöjligheterna som goda eller mycket goda. Särskilt eftertraktade är byggarbetare, sjuksköterskor, lärare och ingenjörer.

Enligt rapporten kräver dock arbetsgivarna ofta minst gymnasieutbildning. Detta gäller även för yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga.

– Tillgången till utbildad arbetskraft minskar och därför blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb. Här har både Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen en viktig roll, säger säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Totalt väntas över 80 000 nya jobb tillkomma under 2017. Jämfört med 2016 är det en ökning med 1,7 procent. Också andelen sysselsatta fortsätter att stiga under 2017. Enligt Arbetsförmedlingen beror den starka uppgången främst på befolkningstillväxten och en god aktivitet i den svenska ekonomin.

Exempel på bristyrken som kräver högskoleutbildning:

 • Sjuksköterskor, både specialist- och grundutbildade
 • Förskolelärare
 • Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, elektro- och maskinteknik
 • Lärare
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Barnmorskor
 • Ingenjörer inom bygg och anläggning
 • Socialsekreterare
 • Biomedicinska analytiker
 • Tandläkare

Exempel på bristyrken inom övriga utbildningsnivåer

 • Kockar och kallskänkor
 • VVS-montörer
 • Undersköterskor
 • Installations- och serviceelektriker
 • Betongarbetare
 • Lastbilsförare
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatör