Pavlos Cavelier Bizas

SSU i Uppsala vill att Sverige ska erkänna Södra Kurdistan. Vi frågar varför.

SSU beslutade att främja Kurdistans autonomi 2011. Nu tycker de att det är dags för S-kongressen att ta ställning för att Socialdemokraterna ska vara drivande i frågan. Uppsala arbetarekommun antog motionen från SSU Uppsala.

Hallå där Pavlos Cavelier Bizas, ordförande för SSU i Uppsala, varför vill ni att Socialdemokraterna ska driva den här frågan?
– Det är en viktig fråga för att det handlar om internationell solidaritet och mänskliga rättigheter. Alla folk ska ha rätt till en stat enligt folkrättsliga principer, det är därför vi driver frågan. Som det är nu inskränks kurders rättigheter i stor utsträckning, säger Pavlos Cavelier Bizas.

– Flera medlemmar inom SSU Uppsala var intresserade av frågan. Därför startade de en klubb som heter Ungdomar för Kurdistan. Målet är att opinionsbilda för Kurdistan. S i Uppsala har bifallit motionen.

Tror du att ni kommer att nå framgång i frågan?
– Ja, det tror jag. SSU har redan erkänt Södra Kurdistan som en stat och vi är en inflytelserik aktör. Sedan har ju Socialdemokraterna under lång tid diskuterat frågan, vi är kanske det parti som är mest benäget att ta det beslutet. Så det tror jag absolut, inom en snar framtid.

Hela 550 motioner har kommit in till S-kongressen. Eftersom årets kongressupplaga bara ska handla om jobben har de motioner som handlat om annat fått stå över till den kongress som ska hållas 2017.