Berit Forsberg. Foto: Mia Forslin

S Sollentuna har lämnat in en motion inför S-kongressen med förslaget att utreda hur en obligatorisk könsneutral samhällsutbildning kan införas. Vi frågar varför.

Hela 550 motioner har kommit in till S-kongressen. Eftersom årets kongressupplaga bara ska handla om jobben har de motioner som handlat om annat fått stå över till den kongress som ska hållas 2017.

En av motionerna handlar om att införa en obligatorisk och könsneutral samhällsutbildning, som lämnats in av Sollentuna arbetarekommun.

Hallå där Berit Forsberg, ledamot i Trafik- och fastighetsnämnden i Sollentuna, varför tycker ni att kongressen ska driva den här frågan?
– Det här att lära sig de enklaste sakerna för att överleva. Vi har inga detaljerade förslag, men att undersöka närmare hur man skulle kunna lägga upp det. Det är det som är min tanke, säger Berit Forsberg, som menar att en sådan utbildning skulle motverka segregationen i samhället och göra medborgare bättre på att hantera det allmänna världsläget.

– Jag tyckte det var synd att värnplikten togs bort, för att det ligger ett värde i att unga människor får träffas på en neutral arena. Inte att vara hemma hos någon, utan att man möts förutsättningslöst. Allting är så grupperat annars.

Hur lång skulle utbildningen vara och vad skulle man lära sig?
– Ett halvår kanske. Att mötas över olika gränser och att lära sig hur man tar hand om sig själv i olika krissituationer. Det är inte det militära jag är ute efter utan enkla, praktiska saker. Hur man gör när elen försvinner, hur man fixar dricksvatten på ett bra sätt.