Hälften av Folkpartiets förbundsordförande ute i landet är kritiska till de nya integrationspolitiska förslagen.

Jan Björklunds integrationspolitiska förslag har mött stark kritik från flera partistyrelsemedlemmar, däribland före detta EU-minister Birgitta Ohlsson och europaparlamentarikern Cecilia Wikström.

Nu stämmer flera lokala förbundsordförande in i kritiken. Av de 13 förbundsordförande som Svenska dagbladet pratat med är nästan hälften tveksamma till förslagen.
– Försörjningskrav för anhöriginvandrare och tillfälliga uppehållstillstånd ger ett felaktigt fokus med tanke på vad nyanlända har för situation när de kommer till Sverige, säger till exempel Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande i Västerbotten.

Samtidigt finns det de som vill ha ännu tuffare krav.
– Jag tror många i mitt länsförbund vill gå ännu längre, säger Christer Nylander, förbundsordförande i Skåne.