Göran Hägglund. Bild: Kristdemokraterna

Krisen i Stockholms förlossningsvård har hamnat på riksdagsnivå. Under torsdagen möttes riksdagsledamoten Ingela Nylund-Watz (S) och socialminister Göran Hägglund i en interpellationsdebatt.

Fullbelagda sjukhus och en akut brist på barnmorskor. Krisrubrikerna om förlossningsvården i Stockholm har varit många det senaste året. Socialdemokraten Ingela Nylund Watz tog därför initiativ till att lyfta frågan i riksdagen.

Göran Hägglund (KD) inledde debatten med att visa upp siffror som visar att det inte är så illa inom förlossningsvården. Bland annat pekade han på att “nöjdhet av bemötande med barnmorska” ligger på 98 procent i länet. Lika många tycker att barnmorskorna varit “tillräckligt tillgängliga under förlossning”, och 96 procent har svarat att de varit “helt nöjd med vården”.

Ingela Nylund Watz konfronterade socialministern med frågan vad som ska behöva hända i förlossningsvården för att han ska reagera över de brister som råder.

Hägglund svarade med att skylla på Socialdemokraterna som styrde landstinget före 2006. Situationen i Stockholms län hade kunnat se annorlunda ut om man inte under tidigare majoritetsförhållanden hade valt att lägga ner verksamheter där kvinnor erbjöds att föda barn, konstaterade han.

Nylund Watz frågade även Hägglund om han delar Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldts uppfattning att bristen på barnmorskor beror på att många väljer att arbeta deltid.

– Vi skulle ha väldigt mycket mer resurser om barnmorskorna valde att arbeta heltid. Det är en självklarhet. Vi ska få till en arbetsmiljö som gör att folk vill arbeta heltid, svarade Göran Hägglund.