I ett brev till EU driver socialminister Göran Hägglund (KD) på för att häva förbudet mot snusförsäljning i Europa. Det skriver Svenska Dagbladet.

”Det finns inte några argument för att motivera ett förbud”, skriver han bland annat. Han konstaterar också att snus är ”betydligt mindre skadligt än cigaretter” samt att ett snusförbud därför ”inte är logiskt”.

Bakgrunden är att EU håller på att se över sin tobakspolitik. I dagsläget är det förbjudet att sälja snus så som det sker i Sverige i övriga Europa. Något socialminister Göran Hägglund alltså vill ändra på.

Regeringens expertorgan för folkhälsofrågor – Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet – är båda starkt negativa till snus och har upprepade gånger varnat för snusets hälsorisker och agerat mot snuset.
– Snus löser inte rökningsproblemen och det kan aldrig vara rätt att öka användningen av snus. Snus medför risker. Det är inga vitaminer precis, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen till Svenska Dagbladet.