Foto: Mikael Färnbo

Folkpartiet föreslår en rad tuffare krav för invandrare. Partiet vill bland annat införa språktester för medborgarskap och arbetsvillkor för permanent uppehållstillstånd.

Folkpartiet presenterar i dag på DN-debatt en rad tuffare krav i migrationspolitiken. Bland annat dammar partiet av sitt gamla omdebatterade krav på språktest för medborgarskap.

Partiet vill också skärpa försörjningskraven för anhöriginvandrare ”för att öka drivkraften att snabbt skaffa sig ett jobb”. Anhöriga ska få komma till Sverige först om personen som redan vistas här har en regelbunden inkomst och bostad.

Folkpartiets vill även införa ett ”jobb-incitament” i uppehållstillståndet. ”Modellen skulle kunna utformas så att ett tillfälligt uppehållstillstånd övergår till ett permanent så snart personen kan försörja sig själv”, skriver partiet.

Partiet vill också luckra upp Lagen om anställningsskydd för att göra det enklare för arbetsgivare att säga upp vem de vill utan giltigt skäl. Minimilönerna ska också sänkas betydligt för att ”ge fler möjlighet till arbete”. Dessutom bör Kristdemokraternas omhuldade vårdnadsbidrag slopas eftersom det håller invandrarkvinnor ute från arbetsmarknaden.