Nyhet Lärande i förskolan ska vara roligt och lustfyllt. Men en ny studie från Göteborgs Universitet visar att när barn ska lära sig svårare saker så kan informationen gå dem över huvudet.

Naturvetenskap kan vara nog så svårt för en vuxen person att förstå. Särskilt svårt är det för förskolebarn. Därför är det extra viktigt med pedagogiken när man lär ut till exempel hur vattnets kretslopp fungerar för småbarn. Förskollärarna måste försäkra sig om att barnen förstår vad de sysslar med.

– Man ska inte skydda barn från svåra saker. De är nyfikna. Men man kan inte ta för givet att barn lär sig något bara för att man konkretiserar det med en dans eller apelsiner, säger Anneli Bergnell, forskare vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet.

“Man måste vara noga med uppföljningen”

Dans, musik, och bildstöd är viktiga redskap i förskolan. Barn mår bra av att jobba med kroppen och få uppleva saker på ett roligt vis. Men när barn ska lära sig mer särskilda saker så som matematik och naturvetenskap är det viktigt att det inte stannar efter en lektion.

– Man måste vara noga med uppföljningen. Ha diskussioner om mad man lärt sig. Lämna inte lärandet efter ett experiment.

Anneli Bergnell visar i sin avhandling att förskolebarn ofta går miste om en förklaring till vad de lär sig. Bilderna som visas på flanellografen får inget samband till verkligheten. Det finns inga bevis för att barn lär sig naturligt bara för att saker förklaras med bilder och kroppen. Det framgår i avhandlingen att det inte är givet att barn förstår meningen med aktiviteten de gör även fast de tycker att det är roligt. Förskollärarna måste bli bättre på att stötta barnen i lärandet då det är mer avgörande för lärandet än illustrationer som antas vara självförklarande.

– Förskollärare kan jobba vidare på olika vis och få barnet att koppla ihop och sätta ord på det den lärt sig.