Foto: jagaland / Flickr

Stockholms tunnelbana ska byggas ut för en kostnad av cirka 25 miljarder kronor. Nu har forskare gått ut och kritiserat projektet för att vara olönsamt. 

– Gör man samhällsekonomiska kalkyler och ser att de är kraftigt olönsamma så är det en stark varningssignal om att det finns stor anledning att välja ett billigare alternativ, säger Björn Hasselgren, infrastrukturforskare på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, till Ekot.

Överenskommelsen mellan staten och regionen, innebär också att trängselskatten i Stockholm kommer höjas med 75 procent. Och kostnaderna är inte slut där. För när de nya tunnelbanorna väl är färdiga kommer de årliga kostnaderna för driften av tunnelbanan att öka med 25 procent. Från dagens 3,5 miljarder uppemot närmare 4,4 miljarder per år, och det priset har inte räknats med i kalkylen.
– Man skulle ha utgått från det man vill uppnå med satsningen. Man skulle också ha redovisat riskerna med genomförandet, inget av det finns redovisat i beräkningarna såvitt jag kan se, säger Björn Hasselgren.

Bland politiker har dock utbyggnaden stort stöd. Regeringens förhandlingsman HG Wessberg säger till Ekot att den ekonomiska lönsamheten inte är allt, utan att det finns andra positiva aspekter av en bättre tunnelbana:
– Jag har lite svårt att se att vi skulle ha skyndat på saker och ting. Jag tycker att det beslutsunderlag som vi härmed har lämnat ifrån oss är fullgott för att fatta beslut.