Bild: Flickr
Bild: Flickr

Föräldraförsäkring Liberalerna vill se en kortare föräldraförsäkring med högre ersättning. »Ett förslag som främst gynnar arbetsgivarna«, säger forskaren Ann-Zofie Duvander.

En kortare föräldraförsäkring, men högre ersättningsnivå. Det är ett av Liberalernas förslag för att skapa en mer jämställd föräldraförsäkring.

»Vi slopar de 90 lägstadagarna och växlar dem mot fler dagar med inkomstskydd«, skriver Gulan Avci, ordförande Liberalernas jämställdhetspolitiska arbetsgrupp på DN:s debattsida.

– De kvinnor som tjänar ganska dåligt har inte råd att spara på sin föräldraledighet. De som använder de här 90 dagarna är till stor del medelklasskvinnor. Och det är också den här mittengruppen som skulle kunna ställa sig negativ till ett sådant här förslag, säger Ann-Zofie Duvander, docent i sociologi vid Stockholms universitet  som forskat på just föräldraförsäkringen.

Och enligt Duvander är detta ett förslag som främst gynnar arbetsgivarna.

– Framför allt är det arbetsgivarna som kommer tjäna på detta eftersom kvinnor kommer tillbaka tidigare till jobbet. Det låter lite som att det är en arbetsgivare som har skrivit det här förslaget, säger hon.

Duvander säger vidare att kvinnors position på arbetsmarknaden visserligen skulle stärkas i och med att de kommer tillbaka tidigare till jobbet. Men det finns inget som talar för att uttaget av dagar blir mer jämställt.

Det låter lite som att en arbetsgivare har skrivit det här förslaget.

– För att uppnå ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen är det mest effektivt att öronmärka månader. I Danmark till exempel hade man en under en kort period öronmärkta månader och när man tog bort dem slutade papporna använda dagarna.

Men det handlar också om att införa öronmärkta månader i ett system som är generöst – både sett till antal dagar och ersättningsnivåer.

– Även i Tyskland har man öronmärkta månader och det verkar som det påverkat pappor att ta ut lite fler dagar. Men man ser inte alls samma effekt som i Sverige.