Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och Martin Jonasson, Försäkringskassan.

sjukförsäkringen Antalet möten mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som en del av rehabilitering från sjukskrivning har minskat drastiskt. Nu är målet att öka antalet möten igen, men än märks ingen sådan trend.

Försäkringskassans ansvar för sjukförsäkringen består av två delar; dels att bedöma rätten till ersättning och dels att ansvara för samordningen kring arbetet med att få den som är sjukskriven att kunna rehabiliteras och återgå till arbete.

I samband med att Ann-Marie Begler petades som Försäkringskassans generaldirektör i april 2018 sa ansvariga ministern Annika Strandhäll (S) att myndigheten haft för lite fokus på stöttande åtgärder till individer och att samverka med andra aktörer, och alltför ensidigt lagt krut på att förbättra utredningsarbetet och få ned sjuktalen.

Mellan 2014 och 2017 halverades antalet möten – från knappt 95 000 till 49 000 om året – som Försäkringskassan genomför med läkare och/eller arbetsgivare med för att samordna rehabiliteringen, vilket Dagens Arena tidigare har skrivit om. Sedan dess har antalet avstämningsmöten fortsatt att minska, om än i långsammare takt. 2018 genomfördes 40 000 avstämningsmöten, och under de första sju månaderna 2019 hade knappt 24 000 möten genomförts.

Det här sker samtidigt som antalet nybeviljanden av sjukpenning ökat sedan 2014, men legat ganska konstant senaste tre åren.

– Försäkringskassan har ett ansvar att verka för individens återgång i arbete, och vi arbetar aktivt för att stärka våra samordningsinsatser, och har ett mål om att öka antalet avstämningsmöten, säger Martin Jonasson, områdeschef inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Varför fortsätter då antalet avstämningsmöten att minska?

– Det är lite svårt att säga, men mycket handlar om att vi arbetar med andra former av arbete för rehabilitering. Det finns en ny lag som ställer krav på arbetsgivare att ha en plan för återgång i arbete och det är vårt ansvar att begära in de här planerna. Själva planerna gör oss mer träffsäkra när det gäller vilka arbetsgivare vi behöver möta upp i ett avstämningsmöte. Om allt verkar flyta på finns det ingen anledning till att ha ett möte, säger Martin Jonasson.

Dessutom menar han att siffrorna kring 2014-2015 möjligen var väl höga.

– Man kan fundera kring om vi faktiskt gick på rätt möten då. Syftet med de här mötena är att se till att de aktörer som har ansvar för insatser för rehabilitering – arbetsgivare eller vården – ska ta sitt ansvar. Men vi kan ju jobba på andra sätt också för att de ska ta det här ansvaret.

Enligt Martin Jonasson visar Försäkringskassans egna granskningar att avstämningsmöten ibland kan förlänga sjukskrivningsperioden.

– Om Försäkringskassan går in i för hög grad och tar ansvar för rehabiliteringen kan andra aktörer bli mer passiva, säger Martin Jonasson.

Förutom de avstämningsmöten som handlar om att rehabilitera tillbaka personer till sitt befintliga arbete, ingår i begreppet – och siffrorna – för avstämningsmöten också det som kallas »förstärkt samarbete«. Det är på det här området som Martin Jonasson anser att Försäkringskassan skulle kunna bli mer aktiv.

– Där sätter vi oss ned och kartlägger individens behov, och det gäller främst de som inte bedöms ha arbetsförmåga, utan ska få tillbaka den. Under tiden har man rehabiliteringsersättning, som är på samma nivå som sjukpenningen, men är en mer aktiv form av ersättning, säger Martin Jonasson.

Den här formen av rehabilitering har, enligt Martin Jonasson, väldigt goda resultat, och man hoppas nu att fler ska kunna ta del av den. Hittills har det funnits administrativa hinder som handlar om hur Försäkringskassans regler krockar med Arbetsförmedlingens, men de problemen är nu lösta.

Men när det gäller regeringens kritik mot Försäkringskassan, handlar den, enligt Martin Jonasson, framförallt om samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring personer som lämnar sjukpenningen för att bli arbetslösa eller gå in i någon åtgärd hos Arbetsförmedlingen. De här mötena kallas »omställningsmöten« och där har en förändring skett.

– Antalet möten har ökat och vi har förbättrat kvaliteten. Förut hade man möte med Arbetsförmedlingen samma dag som man stod utan ersättning från sjukförsäkringen, nu gör man det tidigare i processen. Vi är igång nu och utvärderar den här processen.

Antalet omställningsmöten minskade rejält under åren 2016 och 2017, då runt 1600 genomfördes om året, men sedan dess har antalet möten ökat igen och låg 2018 på ungefär samma nivå som 2014-15, alltså 2 600 om året. I år är antalet omställningsmöten redan uppe i 2 700 fram tills nu.

Ändå ligger antalet omställningsmöten under det mål Försäkringskassan arbetar emot – även om det inte handlar om ett siffersatt mål.

– Vi har i vårt regleringsbrev uppdrag att öka både avstämningsmöten och omställningsmöten. Vi vill öka stödet till individer, säger Martin Jonasson.