Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

corona Böter eller fängelse i upp till sex månader. Det kan bli verklighet för den som bryter mot det nya hårdare förbudet vad gäller folksamlingar.

Spridningen av coronaviruset har ökat i takt, och hittills har 92 personer dött av smittan i Sverige.

På fredagen beslutade regeringen att från och med söndag, 29 mars, förbjuda sammankomster med mer än 50 personer. Det sker efter en så kallad hemställan från Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att myndighet har tagit initiativ till en ytterligare begränsning.

Anledningen till att gränsen hamnar vid 50 personer är att det innebär att de flesta offentliga evenemang och sammankomster inte längre kommer kunna bli av. Dessutom har Folkhälsomyndigheten velat se till att inte krångla till det för skolklasser och arbetsplatser, genom att ha en lägre siffra som maxnivå.

– Arbetsplatser ska fungera, och skolan ska fungera till exempel. Vi har försökt hitta en nivå där man kan upprätthålla verksamheten på en rimlig nivå, sa Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt hoppas myndigheten att den sänkta maxnivån för sammankomster kommer att skapa en ny norm för umgänge, som även påverkar tillfällen med färre samlade.

– Vi tycker att det är dags att vi sätter en ny norm för allmänna möten och tillställningar. Det gäller även mer privata sammankomster, hur man hanterar släkt och vänner. Att begränsa sammankomster till 500 personer har fungerat väl och även påverkat mindre arrangemang, sa Johan Carlson.

Inom kort ska Folkhälsomyndigheten förtydliga hur olika verksamheter, som till exempel restauranger, ska hantera de nya reglerna.

Den som bryter mot förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer riskerar att bötas eller få fängelse i upp till sex månader. Rikspolischefen Anders Thornberg sa att hittills är det få eller inga som har brutit mot förbuden, och där polisen har behövt ingripa.

Folkhälsomyndigheten redogjorde för att strategin när det gäller begränsningar i samhället är att folk ska ha acceptans för dem, och det är en av anledningarna till att en ytterligare begränsning av folkgrupper sker först nu.

– Vi har en mer påtaglig smittspridning nu. Men jag tror det är bra att man växer in i sådana här lägen. Vi ser i Frankrike att polisen får jaga folk som bryter mot förbud. Man måste få acceptans och förståelse för beslut – vi har byggt vår strategi på det, sa Johan Carlson.

Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren inskärpte att det nya förbudet även kommer att påverka bröllop, begravningar och andra privata tillställningar.

– Vi kommer alla att beröras. Var och en av oss måste göra det vi kan för att dämpa spridningen, sa Lena Hallengren.

Stefan Löfven inskärpte också att det inte är lämpligt att åka iväg över påsk om det inte är nödvändigt.

– Nu är det snart påsk och jag vill upprepa: du som inte behöver resa – stanna hemma. Det är allvar nu, sa Stefan Löfven.

Han uppmanade också till att följa myndigheternas rekommendationer och hjälpa en medmänniska om man kan.

– Det här kommer att bli utdraget, fler kommer att bli sjuka. Vi gör vårt bästa för att lindra konkurser, men företag kommer att gå i konkurs, människors kommer förlora jobbet och dessvärre kommer fler förlora sitt liv, sa statsministern.