Foto: Mikael Färnbo

Folkpartiet vill höja taket, införa en enhetlig avgift och göra a-kassan obligatorisk. Men bara under förutsättning att arbetsrätten luckras upp och principen sist in, först ut, tas bort.

Folkpartiet kan tänka sig att höja taket i a-kassan från dagens 18 700 kronor till 27 500 kronor i månaden före skatt. Partiet vill även förstatliga a-kassan och göra den obligatorisk.

Därtill vill Folkpartiet slopa de differentierade avgifterna som partiet själva varit med om att införa 2007. Jan Björklund tycker att systemet är i dag är orättvist. Det har inte heller lett till önskat resultat.
– I dag har de med lägst inkomster ofta de högsta avgifterna, vilket beror på att dessa branscher har högre arbetslöshetssiffror. Det är ju naturligtvis omvänd fördelningspolitik. Det visste vi om när vi införde systemet, men då räknade vi med att också få den positiva effekten, att det skulle påverka lönebildningen. Men det visade sig att det gör det inte. Det positiva inträffade inte och då återstår bara det negativa, sa Jan Björklund på en pressträff i Almedalen under torsdagen.

Hur Folkpartiet ska övertyga Moderaterna om att införa en enhetlig avgift vet inte Björklund.
– Det får vi se. Idealet är att nå en blocköverskridande enhet kring arbetslöshetsförsäkringen. Det är därför vi har tillsatt socialförsäkringsutredningen, säger han.

Men den ökade tryggheten kan bara införas om arbetsrätten samtidigt luckras upp.
– Om man bara ökar tryggheten och inte flexibiliteten kommer sannolikt arbetslösheten öka. Det är kombinationen som är viktig här, både ökad trygghet och ökad rörlighet och flexibilitet, sa Jan Björklund.

Folkpartiet vill slopa principen sist in, först ut, i lagen om anställningsskydd, Las. I stället vill partiet att arbetsgivaren ska kunna behålla den arbetskraft med bäst kompetens vid neddragningar.
– Sist in, först ut, är ett omodernt system som härstammar från fabriksgolven. Vi måste i stället gå över till ett system som bygger på individens kompetens, sa Jan Björklund.

Jan Björklund varnade för konsekvenserna om Sverige inte genomför dessa förändringar.
– Om vi inte gör det här så riskerar Sverige att bli någon sorts hembygdsmuseum för rika kineser. För att hänga med i konkurrensen med Kina och Indien måste vi förstärka och göra omställningen flexiblare, säger han.