Bild: Ccarlstad/ Flickr
Bild: Ccarlstad/ Flickr

Svenska skolan Betygsglappet i grundskolan ökar i Sverige, visar SVT Nyheters sammanställning av statistik från Skolverket.

Det finns stora skillnader i hur höga betyg elever i grundskolan får. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar allt större roll för betygen.

Elever i nionde klass med högutbildade föräldrar har i snitt ett meritvärde på 252,1 i sina betyg medan elever med lågutbildade föräldrar har ett meritvärde på i snitt 203,4, En snittskillnad på 48,7 meritpoäng, enligt Skolverkets siffror från läsåret 2016/2017 som SVT Nyheter tagit del av.

Meritvärdet visar hur höga totalbetyg en elev har. Det maximala meritvärdet är 340.

För tio år sedan var glappet betydligt mindre – 40 meritpoäng.

En faktor som tydligt påverkar betygen är var i Sverige eleven går i skola. Som Dagens Arena tidigare rapporterat ger friskolor generellt högre betyg än kommunala skolor.

Läs mer: Friskolor: Högre betyg, sämre prestation

Elever som bor i städer har i snitt högre betyg än elever som bor på landsbygden – i snitt 20 meritpoäng högre. Även på det här området har betygsglappet ökat.

De senaste tio åren har betygsglappet mellan elever vars föräldrar är födda i Sverige eller utomlands legat stabilt omkring 10 meritpoäng. Sedan höstterminen 2015 har glappet ökat något.

Helena Holmlund, skolforskare på IFAU, misstänker att flyktinginvandringen är den viktigaste förklaringen till att betygsglappet ökar.

– En möjlig förklaring till förändringen kan vara att sammansättningen av gruppen med svaga förutsättningar har förändrats. Andelen i gruppen som har utrikes födda föräldrar har ökat, säger hon till SVT Nyheter.

Läs mer: Här fick 100 procent av eleverna högre betyg