Massprotesterna mot försöken att frånta offentliganställda i delstaten Wisconsin deras fackliga förhandlingsrätt har stöd av majoriteten av USA:s befolkning. Två tredjedelar av befolkningen är emot ett avskaffande av kollektiv förhandlingsrätt.