Foto: Pixabay

Förskrivning av antidepressiva läkemedel ökar, speciellt hos de unga. Dessutom får allt fler svenskar diabetesmedicin.

När Socialstyrelsen summerar läkemedelsstatistiken för i fjol visar det bland annat att förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökade under fjolåret. De skrivs dessutom i högre utsträckning ut till äldre än till yngre och till fler kvinnor än män. De senaste fem åren har den största ökningen dock gällt barn. Flickor i åldern 10–14 år som fått antidepressivt lä- kemedel förskrivet ökade med nästan 60 procent under den perioden, och för pojkar i samma ålder var ökningen drygt 40 procent.

Under 2018 hämtade dessutom 500 000 personer ut läkemedel mot diabetes, vilket är en ökning på nästan 180 000 jämfört med 2006. En stor ökning återfinns hos patienter i åldern 65 år och äldre. Nästan hela ökningen under senare år beror enligt Socialstyrelsen på att fler får läkemedel mot diabetes typ 2.

Statistiken visar också att förskrivning av antibiotika fortsätter sjunka i Sverige. »År 2018 fick 174 patienter per 1 000 invånare någon gång antibiotika, jämfört med 252 per 1 000 under 2006. Förskrivningen är högst till barn och äldre och är totalt sett högre bland kvinnor än bland män. I alla åldersgrupper har det skett en minskning under perioden men främst bland barn 0–9 år, där förskrivningen av antibiotika har sjunkit med 44 procent sedan 2006.«