Opioider Mängden läkemedel som skrivs ut till varje patient har minskat, men morfinliknande opioider är en allt större del av den totala mängden.

Sverige har inte sett någon stor ökning i antal recept på opioider, morfinliknande preparat, som man gjort i USA. Tvärtom har mängden läkemedel som skrivs ut halverats de senaste åren, skriver SvD. Men andelen opioider bland de läkemedel som faktiskt skrivs ut har fyrdubblats på tio år.

– Vi har alltså ingen »epidemi« i den bemärkelsen att vi förskriver opioider till fler och fler. Däremot, inom gruppen opioider, har vi ett markant och ganska dramatiskt skifte där ämnen som innehåller oxikodon blir allt vanligare, säger Emmanuel Bäckryd, överläkare på Smärt- och rehabiliteringscentrum inom Region Östergötland till SvD.

Användningen av oxikodon under en kortare tid är inget större problem, och det är ett väldigt effektivt smärtlindrande preparat. Det är den långvariga användningen som kan vara farlig och leda till beroende.
– Ger du 14 tabletter att ta under en vecka är det förmodligen inget problem för de allra flesta. Men ger du det under längre tid ökar risken, säger Emmanuel Bäckryd.

Camilla hade ätit oxikodon i två år när hon märkte att hon blivit beroende. Hon tänkte på tabletterna när hon inte var hemma, och kunde åka hem tidigare bara för att kunna ta tabletter. När hon var uppe i 100 tabletter i veckan slutade hon. Med en gång hade hon svårt att äta, andas och blev på dåligt humor. Under natten började det krypa i armar och ben och Camilla, som inte ville ha med sitt efternamn, beskrev det som att hon hade kolsyra i hjärtat.
– Det är det läskigaste jag varit med om, säger Camilla till SvD.

Niklas Preger är sektionschef och överläkare inom beroendecentrum i Stockholm och leder bland annat TUB-mottagningen som vänder sig till personer som blivit beroende av läkemedel. Han tycker att preparat som innehåller opioider endast borde ges till patienter som ligger på sjukhus och inte skrivas ut på recept på apoteket.
– Förr trodde man inte att det fanns så stora faror med att skriva ut det här och det kan den äldre skolan ha kvar i ryggmärgen, att det inte är så skadligt. Den yngre generationen läkare är mer restriktiva, säger han till SvD.