Bild: Flickr /Tattoed JJ
Bild: Flickr /Tattoed JJ

Nyhet Återhämtningen av arbetstillfällen på den globala arbetsmarknaden har avstannat. Samtidigt kvarstår en stor klyfta mellan länderna när det gäller vaccinationsgraden och förlorade jobb. Detta kan få stora konsekvenser för den globala ekonomin, varnar ILO.

Andelen förlorade arbetstimmar till följd av pandemin är markant högre än tidigare uppskattat. Detta visar en ny rapport från Internationella arbetsorganisationen, ILO. Dessutom har den globala återhämtningen på arbetsmarknaden avstannat under 2021.

ILO:s prognos är att det globalt, under 2021, kommer att ha arbetats 4,3 procent mindre timmar än innan pandemin. Vilket motsvarar 125 miljoner heltidsarbeten. I juni var prognosen 3,5 procent, eller 100 miljoner heltidsarbeten.

Samtidigt varnar ILO för att om inga åtgärder vidtas kommer den stora klyftan i återhämtningen mellan utvecklade länder och utvecklingsländer att kvarstå. Även klyftan i produktivitet förväntas att växa och bli större än på över 15 år.

Under tredje kvartalet av 2021 var totalt arbetade timmar i höginkomstländer 3,6 procent lägre än under fjärde kvartalet av 2019. I lägre medelinkomstländer var det 7,3 procent lägre än 2019. 

Förändring i arbetade timmar från fjärde kvartalet 2019. Uppdelat i inkomstgrupper. Källa: ILOSTAT

 

Europa och Centralasien har haft den minsta förlusten av arbetade timmar. 2,5 procent mindre än jämfört med innan pandemin. Asien och Stillahavsregionen kommer efter med 4,6 procent. Afrika visade en nedgång på 6,5 procent.

Huvudorsakerna bakom klyftan är den ojämna vaccinfördelningen och möjligheten till finanspolitiska stimulanspaket, menar ILO. 86 procent av stimulanspaketen är koncentrerade i höginkomstländer, visar deras rapport. Även klyftan i produktivitet förväntas att växa och bli större än på över 15 år.

I höginkomstländer är andelen fullvaccinerade 59,8 procent. I lägre medelinkomstländer är andelen 14,6 procent och i låginkomstländer endast 1,6 procent. 

Andelen fullvaccinerade. Uppdelat i inkomstgrupp och region. Källa: ILOSTAT

 

Regionalt kan man också se stora skillnader. I Nord- och Sydamerika, Europa och Centralasien samt Arabstaterna var mer än 40 procent av befolkningen fullvaccinerade i oktober. I Afrika har endast 4,6 procent av befolkningen fullvaccinerats.

Låginkomstländernas finanspolitiska begränsningar och långsamma vaccinering gör att de riskerar att hamna i skuldnöd. Det skapar också flaskhalsar i den globala försörjningskedjan, konstaterar ILO. För att åtgärda problemet krävs internationellt samarbete och finansiellt och tekniskt stöd.

Om vaccinationsgraden var mer jämn under fjärde kvartalet av 2021 skulle låginkomstländer och lägre medelinkomstländer kunna drastiskt minska förlusten av arbeten. Andelen timmar skulle öka med två procent i låginkomstländer och 1.2 procent i lägre medelinkomstländer, konstaterar ILO.

Rapporten visar också att unga människor, framför allt unga kvinnor, fortsätter att möta ett stort underskott av jobb. Samt att det främst är låginkomstyrken som försvunnit från arbetsmarknaden under pandemin. ”Låginkomsttagare led oproportionerligt när det gäller förlorade jobb och arbetstimmar”, framhäver ILO i rapporten.