Fas 3-platser kan bli kvar även efter att fas 3 har avvecklats. Det framgår av ett internt dokument från Arbetsförmedlingen som Dagens Arena tagit del av.

I vårbudgeten slog regeringen fast att fas 3, även kallat sysselsättningsfasen, ska avvecklas. Successivt ska långtidsarbetslösa slussas över till så kallade extratjänster i välfärden. Regeringen ska också göra det möjligt för deltagare i fas 3 att studera halvtid med bibehållet aktivitetsstöd.

Enligt vårbudgeten beräknas reformen byggas ut mellan åren 2016 och 2019.

Men nu visar ett internt PM från Arbetsförmedlingen, som Dagens Arena tagit del av, att fas 3-platser kan bli kvar, även om själva programmet avvecklas.

PM:et är titulerat ”Avvecklingen av sysselsättningsfasen” och framtaget på enheten Tjänster och program på Förmedlingsavdelningen på Arbetsförmedlingen. I texten framhåller myndigheten sin syn på en avveckling av fas 3.

I dokumentet skriver myndigheten att det finns personer i sysselsättningsfasen som ”står mycket långt från arbetsmarknaden och varken kommer att vara aktuella för extratjänster i välfärden eller kunna tillgodogöra sig utbildning”. För dessa personer anser myndigheten att fas 3-platser fortfarande ska vara kvar, även efter det att fas 3 har avvecklats.

”Sysselsättningplatsen bör därför framöver betraktas som ett av flera verktyg för att bryta långtidsarbetslöshet”, skriver myndigheten.

Jeanette Azinovic är chef på enheten Tjänster och program.
– Från Arbetsförmedlingens sida har vi föreslagit det som en variant som kan användas för personer som står långt från arbetsmarknaden, säger hon.

Ni föreslår alltså att fas 3-platser ska finnas kvar som ett komplement även om man avvecklar själva programmet fas 3?
– Så kan man säga. Vi ser att det finns människor som kanske under en övergångsperiod behöver den typen av stöd, säger hon.

Dagens Arena har sökt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att fråga hur fortsatta fas 3-platser rimmar med vallöftet att stoppa fas 3. Via hennes pressekreterare Natalie Sial får vi svaret att regeringen kommer att återkomma med fler förslag på hur avvecklingen av fas 3 ska gå till.

Vad tycker regeringen om att Arbetsförmedlingen vill behålla fas 3-platser trots att fas 3 avvecklas?
– Där har regeringen inte bestämt exakt vilka fler åtgärder som man ska genomföra. Det ska vi återkomma till i kommande budgetar, säger hon.