Ungdomsarbetslösheten minskar. I slutet av april var 61 000 unga arbetslösa, jämfört med 70 000 vid samma tid förra året.

Arbetslösheten i Sverige minskar svagt, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. 7,5 procent var arbetslösa i slutet av april, en nedgång med 0,2 procentenheter på ett år.

Men bland unga, i åldrarna 18-24 år, minskar arbetslösheten snabbare. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 1,3 procent det senaste året och ligger nu på 11,6 procent.

– Vi ser att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas i positiv riktning, det återspeglas genom en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet, särskilt bland unga, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Unga kvinnor har haft den bästa utvecklingen. I den gruppen är arbetslösheten nu nere på 9,2 procent, jämfört med 13,8 procent bland unga män.

Men bland utomeuropeiskt födda ser det värre ut. 16 000 fler har skrivits in som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen det senaste året, medan arbetslösheten hos övriga grupper i Sverige har minskat med 21 000 personer. Det är också fler utomeuropeiskt födda som är långtidsarbetslösa.

– Utvecklingen visar att hela samhället måste fortsätta arbetet med att påskynda inträdet på arbetsmarknaden för dem som är nya i Sverige. Det finns mycket kompetens i den här gruppen som är viktig att ta tillvara, inte minst inom vård- och omsorgsområdet där behovet av personal är stort, säger Mats Wadman.