Bild: LO

Andelen bidragstagare har sjunkit till 14,3 procent av befolkningen – den lägsta siffran någonsin. Ett av skälen är att många fortfarande inte har rätt till ersättning, enligt LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

Antalet personer som försörjs med bidrag och sociala ersättningar har legat på i stort sett samma nivå sedan 2011, visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Men andelen bidragstagare av den totala befolkningen minskar. Förra året var andelen 14,3 procent, den lägsta sedan mätningarna började 1990.

Men måttet är problematiskt, tycker Kjell Rautio.

– Det är inget som man automatiskt ska jubla över, tycker jag. Ett av skälen till att siffran är så låg är att många människor står utan ersättning trots att de behöver det.

Förra året fick sammanlagt 810 000 helårspersoner bidrag och sociala ersättningar. Med helårspersoner menas full ersättning under ett helt år, men inte nödvändigtvis till samma person. Två personer som varit arbetslösa ett halvår var räknas alltså som en helårsperson.

I statistiken ingår bara bidrag och ersättningar för de som är ofrivilligt frånvarande på arbetsmarknaden, föräldrapenning räknas till exempel inte.

Sjuk- och aktivitetsersättning står för 36 procent av bidragen, men antalet som får ersättningen har minskat. Sedan reglerna för sjukersättning ändrades 2008 är det inte lika många som beviljas ersättning.

Samtidigt har sjukpenningen gått upp sedan 2010.

– En del av sjukpenningens uppgång beror just på att sjuk- och aktivitetsersättningen går ned, eftersom det är så svårt att få ersättning, säger Kjell Rautio.

Det bekräftar också Försäkringskassan. Det är inte längre lika många som överförs från sjukpenning till sjukersättning, vilket bidrar till att ersättningarna har olika utveckling. Men det stora skälet till att sjukpenningen går upp är att allt fler sjukskrivs.

– Det är oroväckande att vi har ett arbetsliv som i stor utsträckning leder till ohälsa, framför allt i de kvinnodominerade yrkena. Det är både en klass- och en könsfråga, säger Kjell Rautio.

Det är flest kvinnor som får både sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Totalt sett är kvinnorna också i majoritet bland bidragstagarna. Knappt 54 procent är kvinnor, och så har fördelningen sett ut sedan mätningarna började.

Bland arbetslösa och arbetsmarknadspolitiska åtgärder dominerar däremot männen, medan ekonomisk ersättning är i stort sett jämnt fördelad.

Det totala antalet arbetslösa och antalet med ekonomisk ersättning minskade förra året, medan arbetsmarknadsåtgärderna ökade.

– När det gäller försörjningsstöd, det som tidigare kallade socialbidrag, där vet man att kommunerna har skärpt kraven. Dels för att de är pressade ekonomiskt, men också för att man har en hårdare syn. Det gör ju att vi också har folk som står utanför de här ersättningarna, men som ändå står utanför arbetsmarknaden. De fångas inte upp av de här siffrorna, säger Kjell Rautio.