Inga satsningar på arbetsmiljö får IF Metall att rasa. Flera fackförbund kritiserar innehållet i vårbudgeten.

Under onsdagsförmiddagen presenterar finansminister Anders Borg (M) regeringens vårbudgetproposition. Redan hörs kritik mot innehållet från fackligt håll.

Fackförbundet IF Metall kritiserar att regeringen inte gör några arbetsmiljösatsningar:
– Regeringen är tondöv för arbetskraftens behov. Budgeten är innehållslös både när det gäller att förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetsmarknaden, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.

– Arbetsplatserna har svårt att rekrytera och samtidigt ges arbetslösa ingen möjlig utveckling för att få jobb. Tryggheten i omställning har upphört. Arbetslöshetsförsäkringen är helt urholkad och parkerad i nivå med försörjningsstödet. Ändå är arbetsmarknadspolitiken ställd i paus och Svantesson verkar ha tagit ledigt, fortsätter IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Lärarförbundet påpekar att regeringen trots att man föreslagit flera satsningar på skolan inte gör något för att höja lärarnas löner:
– Varje satsning som innebär ett ökat behov av lärare måste också följas av en generell satsning på högre lärarlöner. En sådan satsning väntar vi fortfarande på. Sverige står inför en lärarkris som riskerar att fördjupas om inte fler lockas till yrket. Ta nu varningssignalerna på allvar och satsa på att uppvärdera landets lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i ett uttalande.

Fackförbundet TCO påpekar i sin tur att regeringen tycks ha glömt de yrkesverksamma:
– Vi hade önskat att vårbudgeten innehöll resurser till universitet och högskolor för att fler ska kunna validera sin kompetens. Tillgång till kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för att företagen ska vilja investera och utvecklas i Sverige. Utbildning och kompetensutveckling är nyckeln för att få första jobbet – och våga byta mellan andra och tredje, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

Dagens Arena kommer att uppdatera kontinuerligt under dagen. Har du nyhetstips med anledning av budgeten kan du mejla yonna.waltersson@arenagruppen.se. Till i morgon kommer även Eric Sundström att skriva en ledare om vårbudgeten.