Grafik facklig anslutningsgrad Källa: OECD
Grafik facklig anslutningsgrad Källa: OECD

Sverige är det land i västvärlden som har sänkt a-kassan mest och där flest personer har lämnat facket. Vi är också det land som har sänkt skatterna mest. Det visar SvD:s genomgång av OECD-statistik.

Sverige leder ligan i att sänka a-kassan, visar OECD:s statistik. Siffrorna utgår från nettoersättningsgraden som anger hur stor del av lönen som ersätts av a-kassan. I Sverige har ersättningen sjunkit med drygt 15 procent och ligger nu under OECD-snittet, visar Svenska Dagbladets genomgång av OECD:s statistik.

I Norge har ersättningen sänkts med 0,8 procent och Belgien har höjt den med drygt 18 procent. Utöver rena nedskärningar kan en förklaring till raset i a-kassan vara att taket i a-kassan är fixerat i kronor, skriver SvD.

”Alliansregeringens reformer har träffat några grundbultar i den svenska modellen”, skriver tidningen och hänvisar även till hur stor andel av svenskarna som är med i facket. Den fackliga anslutningsgraden i Sverige har sjunkit med 7,6 procent mellan år 2006 och 2012, den största minskningen av alla OECD-länder. I Norge ligger samma siffra på 0,2 och OECD-snittet ligger på -1,2.

Orsaken är bland annat att avdragsrätten för fackavgiften har slopats och att a-kassan – som ju ofta administreras av facken – har förändrats. Ersättningen blev lägre medan avgifterna höjdes, skriver SvD. Detta kan förändra balansen på svensk arbetsmarknad, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, till tidningen.

– Det försvagar fackets maktställning. På sikt kan det betyda att facken blir mer återhållsamma i sina lönekrav, säger Calmfors.

Han menar också att en sådan utveckling kan vara positiv för sysselsättningen, men samtidigt leda till ökade inkomstskillnader.