Eva Fagerberg, OFR, Ulf Olsson, SKL.

Sänkt pension 150 000 pensionärer fick en chock när årets första pensionsutbetalning kom. Trots förväntningar på höjd pension var verkligheten den motsatta. Fackförbunden kräver omedelbara förändringar i avtalet. SKL avisar förslaget. 

Skatten för pensionsinkomster sänktes vid årsskiftet och många pensionärer trodde sig därmed få mer in på bankkontot – istället blev det tvärtom. Ungefär 150 000 pensionärer som arbetat i kommun och landsting har fått sänk kommunal tjänstepension. I vissa fall var skillnaderna små, men för en del är det en tusenlapp mindre varje månad, uppger TT.

Hur många som drabbas så hårt att de får mellan 800 – 1000 kronor mindre vet inte parterna, fack och arbetsgivare, ännu, bland annat för att tjänstepensionen påverkar pensionärer olika då den är ett komplement till den allmänna pensionen.

Det som står klart är att de som drabbas är framförallt är födda 1937 eller tidigare. Även förtidspensionärer födda senare drabbas. Att pensionerna minskas beror på konstruktionen av det pensionsavtal som 2003 förhandlades fram mellan fackförbunden och arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, efter att den allmänna pensionen ATP avskaffades. Det berörda pensionsavtalet heter PA-KL och som på grund av skrotandet av ATP – som avtalet hängde ihop med – anpassades till det nya läget.

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) organiserar många arbetsgrupper aktiva inom kommun och landsting, bland annat lärare, läkare och annan sjukvårdspersonal.
Fackförbunden träffade under tisdagen SKL för att lyfta frågan. Samtliga berörda fackförbund, Kommunal, OFR och akademikerfacken, vill se en ändring i avtalet som reglerar tjänstepensionerna, både på kort sikt och på längre sikt.

– Vi har för avsikt att lämna in en gemensamt skriven förhandlingsframställan till SKL. Vi vill hitta en lösning – nu och framåt, säger Eva Fagerberg, kanslichef och första ombudsman på OFR.

Den omedelbara lösning för 2018 som OFR föreslagit har SKL avvisat. Eva Fagerberg säger att så väl OFR, Kommunal och AkademikerAlliansen är angelägna om att hitta en lösning. På fredag lämnas en gemensam facklig handling till SKL.

– Vi avvaktar och ser vad vi får för svar på den, säger Eva Fagerberg.

När Dagens Arena söker SKL uppger de att de för tillfället inte vill kommentera frågan vidare och hänvisar till en kommentar från Ulf Olsson (S), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, på deras hemsida:

– Det är viktigt att pensionsöverenskommelser är långsiktiga. Det är uppenbart att det här äldre avtalet får olyckliga effekter för vissa pensionärer. Vi välkomnar en dialog med de fackliga organisationerna. Det är för tidigt att säga något nu om vad som är möjligt att göra.

 Samtidigt kommer TT med uppgifter om att avtalet justerades kring 2009 – utan fackens medgivande – när det det stod klart att bromsen i det statliga pensionssystemet slog till och fick avsevärda effekter, så som fördyringar på den kommunala tjänstepensionen.

Om förändringarna som gjorts är lagliga återstår att se. Tidigare domslut från Arbetsdomstolen kom på 1990-talet fram till att det inte var tillåtet för statliga eller kommunala arbetsgivare, vare sig facken godkände det eller ej, att försämra en pensionsöverenskommelse i efterhand för personer som redan gått i pension.