Bilden har ingenting med texten att göra. Bild: manthatcooks/Flickr

Trots att nästan fyra år har gått sedan LO-kongressen beslutade att utveckla medlemsformer för papperslösa tvekar fortfarande många förbund. I söndags blev HRF ett av endast tre LO-förbund som tillåter papperslösa medlemmar.

Inför Hotell- och restaurangfackets (HRF) kongress hade förbundsstyrelsen sagt nej till en motion om att tillåta papperslösa som medlemmar. Men i söndags blev styrelsen överkörd av kongressombuden som med bred majoritet röstade igenom motionen. HRF blir därmed det tredje LO-fack, vid sidan om Fastighets och Livs, som tillåter papperslösa medlemmar.
– Det här sänder en väldigt viktig signal om vilka vi är och vad vi står för. Det är viktigt att vi vågar, speciellt i dessa tider med sverigedemokrater i riksdagen, säger Katja Ojanne som är suppleant i HRF:s avdelningsstyrelse Stockholm-Gotland och som skrivit motionen.

HRF:s förbundsstyrelse hade avslagit motionen med motiveringen att papperslösa, som per definition saknar personnummer, inte har samma förutsättningar vid ett medlemskap. De kan till exempel inte omfattas av förbundets försäkringar, vilka kräver personnummer. Dessutom ansåg styrelsen att papperslösa i dag kan få hjälp vid det fackliga center för papperslösa som upprättades efter LO-kongressen 2008.
– Det är inget argument som håller. De papperslösa jag har träffat frågar inte i första hand efter hemförsäkring. Problemet med det fackliga centret är att ärendena oftast inte drivs vidare eftersom de inte är medlemmar. Nu har vi skyldighet att driva ärendena, säger Katja Ojanne.

Frågan om papperslösa medlemmar var uppe på förra LO-kongressen 2008. Då hade Fastighets lagt en motion om att LO gemensamt skulle tillåta papperslösa medlemmar. Kongressen ställde sig princip bakom motionen men bollade över frågan om medlemskap till de enskilda medlemsförbunden.
– Jag tycker det var lite lamt, men jag kan förstå skälen till att man gjorde så. Nu till kongressen [i maj 2012] lämnar vi in en lite mildare motion. Där kräver vi att LO i alla fall utreder möjligheten för alla förbund att organisera papperslösa, säger Bengt Sandberg som är ombudsman på Fastighets avdelning i Stockholm och som varit drivande i frågan.

Enligt Bengt Sandberg finns det en samsyn bland LO-förbunden om vikten av att organisera och arbeta för papperslösas rättigheter. Men den formella aspekten kring personnummet och försäkringar lyfts ibland upp som ett motargument. Och det finns även enskilda företrädare som till exempel inte tycker att facket ska företräda svart arbetskraft.
– Problemet är att man formaliserar frågan. En del skyller på den förbannade tekniken, att de inte kan föra in de papperslösa i datorregister. Det är tur att dessa människor inte fanns när facket bildades. Då hade vi inte haft någon fackföreningsrörelse, säger han.

Beslutet på LO-kongressen 2008 ledde till att flera LO-förbund tog initiativ till att öppna ett tvärfackligt center för papperslösa. Centret uppskattar att det i dag bor ungefär 50 000 papperslösa i Sverige.
– Det här är en grundläggande facklig fråga. Facket ska företräda och kämpa för alla som arbetar. Vi är ingen myndighet eller gränspolis. Det är skit att svensk fackföreningsrörelse inte kommit längre i den här frågan, säger Bengt Sandberg.

Fotnot: Utöver de tre LO-förbunden organiserar det syndikalistiska facket SAC papperslösa.