Försäkringskassan har slutat ta fram siffror för hur ersättning för de som utförsäkrats från sjukförsäkringen förändrats. Statistiken väckte politisk debatt i våras när det visade sig att många förlorade tusentals kronor när de utförsäkrades – tvärtemot vad regeringen lovat. Nu är det inte längre någon som vet hur de utförsäkrades ekonomi ser ut. Försäkringskassan säger att de valt att fokusera på andra uppdrag de fått från regeringen.

Efter ett år med den nya sjukförsäkringen har 42 000 personer utförsäkrats och erbjudits plats i Arbetsförmedlingens arbetsintroduktion. Många oroades över hur ersättningen skulle förändras. I december 2009 sa dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin så här:
– Ja, det finns tyvärr ett mindre antal personer som inte har en sjukpenninggrundande inkomst, och det beror i många fall på att man faktiskt inte har haft en lön tidigare, och de kommer dessvärre att få något mindre. Men det handlar om ett tusental personer.

I själva verket handlade det om betydligt fler. Av de första 12 000 som utförsäkrades fick 5 400 lägre ersättning. Men vad resten av de 42 000 som utförsäkrades under förra året får i ersättning vet man alltså inte.