Politiker från flera europeiska länder har gått ihop för att stoppa företag med kopplingar till skatteparadis. “Pengar som folket betalar till vård och omsorg ska gå dit, inte någon annanstans”, säger Carina Nilsson, kommunalråd i Malmö (S), och en av initiativtagarna.

Lokalpolitiker i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike och Spanien har bildat ett nätverk för att råda bot på företagen som tjänar multum i  skatteparadis.
– Det kommer mer och mer uppgifter på hur många företag som är knutna till skatteparadisen. Om alla som levde på skattepengar också betalade skatt på sin vinst skulle vi kunna ha en bättre och rikare välfärd. Det gäller inte bara Sverige, säger Carina Nilsson.

Skatteparadisuppropet lanseras i samband med konferensen ”Välfärd och framtid” i morgon i ABF-huset i Stockholm. Då ska Carina Nilsson och några av hennes europeiska samarbetspartner medverka. Carina tror att hon har många på sin sida att en förändring behövs.
– Väldigt många tycker det är djupt omoraliskt att företag gör allt för att gömma undan vinst och inte skatta själv. Pengar som medborgarna betalar in till vård och omsorg ska gå dit, inte till företag med kopplingar till skatteparadis.

Just nu är det i svensk lag inte möjligt för kommuner att i upphandlingar välja bort företag med kopplingar till skatteparadis. Där hoppas Carina att en förändring kan vara inom räckhåll.
– Det finns hopp. I ett nytt EU-direktiv finns det faktiskt möjligheter att skilja på kommersiella tjänster och välfärdstjänster.

Där måste det finnas vilja nationellt att styra lagstiftningen åt rätt håll, det är nu det ska göras, säger hon.
– Beroende på hur man skriver lagstiftningen i Sverige skulle man mycket väl kunna göra så att det offentliga inte behöver följa samma upphandlingsstandard som på kommersiella tjänster.

Vad hoppas ni åstadkomma?
– Vi vill att man ska kunna välja bort företag som har kopplingar till skatteparadis. För att det ska hända måste Sverige förändra lagstiftningen utifrån den nya EU-lagen, säger Carina Nilsson.