Magdalena Andersson under ett EU-möte 2019, Pedro Siza Vieira under gårdagens ministermöte.

skatteflykt En majoritet av EU-länderna står nu bakom att införa större insyn i hur företag skattar i olika länder. Sverige har motarbetat förslaget som man anser går in på skattefrågor – ett område Sverige inte vill att EU ska ha makt över.

Igår hölls ett videomöte mellan EU:s handelsministrar där Anna Hallberg (S) deltog för den svenska regeringens räkning. Även om inga formella beslut klubbades under mötet diskuterades ett förslag som varit på agendan under några år, nämligen om det som kallas land för land-rapportering.

Lagförslaget handlar om att multinationella bolag med en omsättning på minst 750 miljoner euro om året på sin webbplats ska redovisa omsättning, vinst och bolagsskatt de betalat för varje land där de är verksamma. Syftet är att försvåra skatteflykt, till exempel genom att man väljer att etablera sig i lågskatteländer.

Det portugisiska ordförandeskapet, som leder EU under det första halvåret 2021, slog fast att det nu finns en stor majoritet för att gå vidare med förslaget, och att men inom kort kommer att fatta ett formellt beslut i frågan.

– Jag är glad att kunna säga att vi fick väldigt stort stöd från en stor majoritet av medlemsländerna som uttryckte sin hållning under debatten, sa den portugisiske ministern Pedro Siza Vieira som ledde mötet på en presskonferens efteråt.

Han slog också fast vikten av skattetransparens och att det är en prioriterad fråga för det portugisiska ordförandeskapet att gå vidare med förslaget.

Nästa steg är att EU-parlamentet ska ta ställning till förslaget. Den svenska frilansjournalisten Sigrid Melchior som har bevakat frågan, har rapporterat (bland annat i Studio Ett på torsdagen) att de senaste två ordförandeskapen, Kroatien och Tyskland, har valt att inte driva vidare frågan, eftersom det var emot ländernas egna intressen. Men nu har alltså Portugal valt att försöka driva frågan i hamn.

Dessutom har Österrike svängt och stöder nu det senaste förslaget om hur land för land-rapportering kan införas, vilket säkrade en majoritet för förslaget.

Sverige har länge motsatt sig förslaget, vilket Dagens Arena rapporterade om bland annat 2017. Då hänvisade regeringen till att man istället stöder ett annat förslag, mellan OECD-länderna, som syftar till att få företag att redovisa sina inkomster land för land. Skillnaden är att det förslaget bara syftar till att myndigheter utbyter information, medan EU-förslaget innebär att informationen ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Även om förslaget igår behandlades på handelsministermötet, är finansminister Magdalena Andersson (S) den som är ansvarig för frågan i svenska regeringen. I en skriftlig kommentar till Dagens Arena uppger finansdepartementet att de nu analyserar beskedet från gårdagens möte i det så kallade konkurrenskraftsrådet:

»För Sverige är skattepolitiken fundamental för välfärdens finansiering, en fråga vi själva ska ha makt över. Det finns redan en land-för-land-rapportering som Skatteverket får ta del av. Det är viktigt att den myndighet som kan fatta beslut i skattefrågor får den här informationen. Frågan handlar alltså om ifall det också ska finnas en offentlig land-för-land-rapportering. Sveriges regering har inte tagit ställning i sak, men är principiellt emot att fatta beslut i EU om skattefrågor utan enhällighet. Försöket att fatta beslut om en skattefråga i konkurrenskraftsrådet betraktar vi som ett allvarligt hot mot den principen.«

Majoriteten av länderna verkar dock göra en annan tolkning, eftersom det igår slogs fast att stödet från en majoritet av EU-länderna räcker för att gå vidare med förslaget.