Sänkt restaurangmoms sägs skapa 3 500 jobb. Långt ifrån alla håller med.

I sitt sommartal i lördags deklarerade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att Moderaterna vill se sänkt restaurangmoms i höstens budget. Då många andra politiska stridsfrågor lagts i malpåse lär restaurangmomsen bli en av de större nyheterna i regeringens höstbudget.

En utredning av frågan presenterades i våras. Enligt finansdepartementet kommer en sänkning på restaurang- och cateringmoms från 25 till 12 procent på lång sikt leda till att 3 500 heltidsjobb skapas i branschen. Kostnaden beräknas till 5,4 miljarder kronor för 2012. På lång sikt är kostnaden 3,6 miljarder årligen. Enligt utredningen innebär det en självfinansieringsgrad på omkring 20 procent.

Alla ser dock inte lika positivt som finansdepartementet på den jobbskapande effekten i en sänkt restaurangmoms. Konjunkturinstitutet (KI) skrev i april i ett yttrande att ” den varaktiga sysselsättningsökningen till följd av minskad jämviktsarbetslöshet [bedöms] vara mindre än 3 500 helårsarbetskrafter.”

Som stöd för sin analys angav KI att utredningens beräkningar varit för positiva i sin syn på effekterna av sänkt restaurangmoms. Bland annat kommer en högre efterfrågan på arbetskraft sannolikt leda till högre löner. Vidare kommer sysselsättningen i andra branscher minska till följd av att antalet restauranganställda ökar, enligt KI.
– Generellt kan man säga att vi gör bedömningen att det är högt räknat vad gäller slutsatserna i utredningen, säger Lena Sellgren, chef för enheten för offentliga finanser vid KI.

Även LO har uttryckt sig negativt till sänkt restaurangmoms. Enligt LO-ekonomen Mats Morin handlar det i grunden om att LO anser att skatteuttaget ska finansiera offentlig välfärd, på ett sådant sätt att uttaget skadar ekonomin så lite som möjligt. Olika momssatser är ur den synvinkeln negativt.
– Vi är emot politik som syftar till att branscher gynnas genom skattesänkningar. Vill man gynna branscher finns andra, mycket bättre, metoder. Branscher som får sänkt moms kommer att expandera, det säger ju sig självt, men det tränger undan andra branscher. Det är ett ekonomiskt tveksamt resonemang, säger Mats Morin.

Morin frågar sig även om det är strategiskt riktigt att satsa på restaurangbranschen.
– Gynnar det svensk ekonomi att arbetskraften fokuseras i restaurangbranschen? Jag är mycket tveksam.

Förutom Moderaterna är Centerpartiet förespråkare av sänkt restaurangmoms i höstens budget – förslaget är från början centerpartistiskt. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har tidigare sagt sig vilja prioritera sänkt skatt för pensionärer. Folkpartiets Jan Björklund vill prioritera satsningar på lärare. Ingen av dem har ändrat uppfattning sedan Reinfeldt redovisade var Moderaterna står.